intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - Nguyễn Đình Hòa

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
70
lượt xem
15
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - Nguyễn Đình Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày của chương 7 Chiến lược cấp công ty nằm trong bài giảng quản trị chiến lược nhằm giúp học viên hiểu ý nghĩa của thiết lập mục tiêu dài hạn, hiểu phạm vi của chiến lược cấp công ty, biết các chiến lược cấp công ty phổ biến và biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - Nguyễn Đình Hòa

 1. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY MỤC TIÊU CHƯƠNG 7  Hiểu ý nghĩa của thiết lập mục tiêu dài hạn.  Hiểu phạm vi của chiến lược cấp công ty.  Biết các chiến lược cấp công ty phổ biến.  Biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 1
 2. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 1. Thiết lập mục tiêu dài hạn 1.1. Khái niệm và lợi ích  Khái niệm : Là những kết quả doanh nghiệp cần đạt được sau nhiều năm khi thực hiện chiến lược.  Vai trò của mục tiêu dài hạn  Xác định những kết quả cần đạt được của chiến lược.  Làm cơ sở phân bổ nguồn lực thực hiện chiến lược.  Làm cơ sở kiểm soát hiệu quả thực hiện chiến lược. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 2
 3. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 1.2. Nguyên tắc của mục tiêu dài hạn  Cụ thể (Specific) : Xác định rõ cần đạt được chỉ tiêu nào ?  Đo lường được(Measurable): Đo lường mức độ đạt được mục tiêu.  Chấp nhận(Agreed): Được chấp thuận của người đề ra và người thực hiện.  Khả thi(Realistic): Phù hợp với các nguồn lực của doanh nghiệp.  Thời gian(Time related) : Xác định rõ thời điểm hoàn thành mục tiêu. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 3
 4. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 1.3. Các loại mục tiêu dài hạn  Thị phần, doanh thu.  Lợi nhuận, ROA( return on asssets), ROE( return on Equity)  Năng suất lao động  Vị thế cạnh tranh  Phát triển nguồn nhân lực  Phát triển công nghệ. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 4
 5. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu  Các yếu tố bên trong  Các nguồn lực của doanh nghiệp.  Quan điểm của các nhà quản trị cấp cao.  Thành tích của công ty trong quá khứ  Những người chủ sở hữu doanh nghiệp.  Nhân viên và công nhân của doanh nghiệp. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 5
 6. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY  Các yếu tố bên ngoài  Các điều kiện của môi trường bên ngoài.  Khách hàng  Đối thủ cạnh tranh.  Xã hội MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 6
 7. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 2. Chiến lược cấp công ty  Điều chỉnh lĩnh vực, quy mô kinh doanh để thực hiện mục tiêu doanh thu, thị phần và lợi nhuận của doanh nghiệp dựa trên :  Sản phẩm và dịch vụ hiện tại.  Đa dạng hoá sản phẩm.  Hội nhập.  Tham gia ngành kinh doanh mới.  Hướng ngoại. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 7
 8. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 2.1. Các chiến lược tăng trưởng tập trung 2.1.1. Chiến lược xâm nhập thị trường  Đặc điểm  Tăng thị phần cho các sản phẩm hiện có ở trường hiện tại bằng các nỗ lực về marketing.  Cách thực hiện  Mua lại đối thủ cạnh tranh cùng ngành để tăng trưởng.  Tăng số lượng nhân viên bán hàng, các hoạt động khuyến mãi, quảng cáo và quan hệ công chúng.  Khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm nhiều hơn hay thay thế sản phẩm khi đến hạn. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 8
 9. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY  Aùp dụng khi  Thị trường còn nhiều tiềm năng, nhu cầu tiêu thụ lớn.  Có thể tăng mức độ sử dụng của khách hàng hiện tại.  Doanh thu của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu giảm nhưng doanh thu toàn ngành vẫn tăng.  Doanh số tỷ lệ với chi phí khuyến mãi và quảng cáo.  Hiệu quả kinh tế theo quy mô đem lại lợi thế cạnh tranh. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 9
 10. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 2.2. Chiến lược phát triển thị trường  Đặc điểm  Đưa các sản phẩm hiện có vào tiêu thụ ở các khu vực địa lý mới.  Cách thực hiện  Đưa sản phẩm vào các tỉnh, thành mới chưa có sản phẩm của doanh nghiệp.  Đưa sản phẩm vào các quốc gia khác chưa có sản phẩm của doanh nghiệp.  Mở ra kênh phân phối hoặc quảng cáo để tiếp cận đối tượng khách hàng mới. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 10
 11. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY  Aùp dụng khi  Các kênh phân phối mới nhiều, tin cậy, chi phí thấp.  Tồn tại các thị trường mới nhiều tiềm năng, chưa được khai thác.  Năng lực sản xuất của doanh nghiệp dư thừa.  Doanh nghiệp thành công và có vị thế mạnh ở thị trường hiện tại.  Doanh nghiệp có nguồn lực tài chính và nhân lực để mở rộng hoạt động.  Ngành kinh doanh hội nhập với thế giới, mở rộng phạm vi toàn cầu. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 11
 12. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 2.3. Chiến lược phát triển sản phẩm  Đặc điểm  Cải tiến các sản phẩm hiện có để bán ở thị trường hiện tại nhằm tăng doanh thu.  Cách thực hiện  Cải tiến bên ngoài : kiểu dáng, màu sắc hoặc kích cỡ sản phẩm.  Cải tiến bên trong : cấu tạo, thành phần và nguyên liệu.  Bổ sung thêm các lợi ích và chức năng của sản phẩm. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 12
 13. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY  Aùp dụng khi  Hoạt động R&D của doanh nghiệp mạnh.  Doanh nghiệp kinh doanh trong ngành có tốc độ phát triển công nghệ nhanh.  Các sản phẩm từng được khách hàng ưa chộng ở giai đoạn bão hòa.  Doanh nghiệp kinh doanh trong ngành tăng trưởng nhanh.  Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu đưa ra các sản phẩm tốt hơn với giá cạnh tranh. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 13
 14. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 3. Các chiến lược hội nhập 3.1. Hội nhập về phía trước ( Forward integration)  Đặc điểm  Tiến tới sở hữu hoặc tăng cường kiểm soát các nhà phân phối hoặc bán lẻ.  Cách thực hiện  Chuyển sang tự phân phối sản phẩm giảm sự lệ thuộc vào nhà phân phối.  Mua lại nhà phân phối của công ty. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 14
 15. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY  Aùp dụng khi  Nhà phân phối đòi hỏi chi phí cao hay năng lực của nhà phân phối yếu.  Số lượng các nhà phân phối có năng lực trên thị trường hạn chế.  Các nhà phân phối hiện tại đạt lợi nhuận cao.  Ngành đang tăng trưởng và tiếp tục tăng trưởng.  Doanh nghiệp có đủ nguồn lực về tài chính và nhân lực để hội nhập. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 15
 16. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 3.2. Hội nhập về phía sau ( Backward integration)  Đặc điểm  Tiến tới sở hữu hoặc tăng cường kiểm soát các nhà cung cấp của doanh nghiệp.  Cách thực hiện  Chuyển sang tự cung cấp vật tư, giảm sự lệ thuộc vào nhà cung cấp.  Mua lại nhà cung cấp của công ty. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 16
 17. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY  Aùp dụng khi  Nhà cung cấp không đủ năng lực hoặc có chi phí cung ứng vật tư cao.  Các nhà cung cấp hiện tại đạt lợi nhuận cao.  Doanh nghiệp có đủ nguồn lực về tài chính và nhân lực để hội nhập.  Doanh nghiệp hoạt động trong ngành tăng trưởng nhanh.  Số lượng các nhà cung cấp trên thị trường ít.  Ổn định chi phí sản xuất đem lại lợi thế cho doanh nghiệp. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 17
 18. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 3.3. Hội nhập theo chiều ngang (Horizontal integration)  Đặc điểm  Tìm cách sở hữu hoặc tăng cường kiểm soát đối thủ cạnh tranh để tăng trưởng.  Aùp dụng khi  Doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh tốt.  Ngành kinh doanh tăng trưởng nhanh.  Doanh nghiệp có năng lực tài chính và nhân lực.  Lợi thế theo quy mô đem lại lợi thế cạnh tranh. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 18
 19. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 4. Các chiến lược đa dạng 4.1. Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm  Đặc điểm  Phát triển sản phẩm mới có liên hệ về công nghệ với các sản phẩm hiện có.  Ví dụ  Kinh Đô : Phát triển nhiều loại bánh kẹo khác nhau.  Pepsi : Sản xuất nhiều loại nước uống khác nhau Pepsi, Tiswter, Milinda. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 19
 20. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY  Áp dụng khi  Ngành kinh doanh tăng trưởng thấp.  Các sản phẩm hiện có đang ở cuối vòng đời sản phẩm.  Bổ sung thêm các sản phẩm mới giúp công ty tăng doanh thu.  Các sản phẩm mới có thể chào bán với giá cao.  Các sản phẩm mới khắc phục tính thời vụ, cân bằng doanh số cho doanh nghiệp. MãMH : 702003- Chiến lược cấp 03/06/2014 công ty 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2