intTypePromotion=4

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 45: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETYLEN, AXETYLEN

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
799
lượt xem
43
download

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 45: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETYLEN, AXETYLEN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU 1. Kiến thức. -HS biết làm việc với các dụng cụ thí nghiệm hữu cơ. - Biết cách điều chế và thử tính chất của axetylen, HC không no với nước brom. 2. Kỹ năng. Sử dụng cụ , hoá chất để tiến hành thí nghiệm an toàn, thành công. B. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ thí nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 45: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETYLEN, AXETYLEN

  1. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... 45: BÀI THỰC Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - B ÀI HÀNH SỐ 4. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETYLEN, AXETYLEN A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. -HS biết làm việc với các dụng cụ thí nghiệm hữu c ơ. - Biết cách điều chế và thử tính chất của axetylen, HC không no với nước brom. 2. Kỹ năng. Sử dụng cụ , hoá chất để tiến h ành thí nghiệm an toàn, thành công. B. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ thí nghiệm. 2. Hoá chất. 3. Gv yêu cầu HS ôn tập kiến thức li ên quan đến các thí nghiệm.
  2. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... C. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM. Hoạt động 1. - GV nêu mục đích của các thí nghiệm, lưu ý HS cẩn thận khi sử dụng H 2SO4. - GV biểu diễn các lắp thí nghiệm. Hoạt động 2. Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của axetylen. HS thực hiện thí nghiệm. GV. Quan sát giúp đỡ HS làm thí nghiệm. HS. Ghi chép lại hiện tượng thí nghiệm. GV. Yêu cầu HS giải thích hiện tượng thí nghiệm bằng PTPƯ. Hoạt động 3. Thí nghiệm 2. Phản ứng của HC không no với nước brom. HS thực hiện thí nghiệm. GV. Quan sát giúp đỡ HS làm thí nghiệm. HS. Ghi chép lại hiện tượng thí nghiệm.
  3. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... GV. Yêu cầu HS giải thích hiện tượng thí nghiệm bằng PTPƯ. Hoạt động 4. Học sinh viết tường trình thí nghiệm thực hành. BÀI THỰC HÀNH 6 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC Tên…………………………………..Lớp…………. Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của axetylen. - Cách tiến hành. - Hiện tượng.
  4. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... - Giải thích hiện tượng. Thí nghiệm 2. Phản ứng của HC không no với nước brom.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2