intTypePromotion=1

Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
354
lượt xem
68
download

Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: Câu lệnh rẽ nhánh thiếu và đủ. Câu lệnh ghép. 2. Kỹ năng: Rằng luyện kỹ sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, tập trung tư duy. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học. 2. Chuẩn bị của học sinh:Xem bài trứơc ở nhà. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 3. Nội dung: Hoạt động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

  1. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: Câu lệnh rẽ nhánh thiếu và đủ. Câu lệnh ghép. 2. Kỹ năng: Rằng luyện kỹ sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, tập trung tư duy. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học. 2. Chuẩn bị của học sinh:Xem bài trứơc ở nhà. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 3. Nội dung: Hoạt động thầy và trò Nội dung bài giảng GV: Có rất nhiều việc chỉ được thực Rẽ nhánh: hiện khi một điều kiện nào đó thoả Cấu trúc rẽ nhánh là một điều mản. Ví dụ trong cuộc sống của khiển chọn thực hiện hay không
  2. chúng ta có những việc nào? thực hiện công việc phù hợp với HS: Nếu trời nắng thì phơi lúa. điều kiện đang xảy ra. Nếu thấy lạnh thì mặc thêm áo lạnh. Hoặc Nếu trời mưa thì đi bộ, còn không mưa thì đi xe đạp. GV:Những tình huống như thế này gọi là rẽ nhánh. Vậy rẽ nhánh là gì? HS: Trả lời. 2.Câu lệnh IF… Then… GV: Mọi ngôn ngữ lập trình đều có a. Cú pháp: lệnh để mô tả cấu trúc rẽ nhánh. * Dạng thiếu: Cấu trúc rẽ nhánh trong Pascal mô IF Then ; tả như thế nào? Sang phần 2 * Dạng đủ: IF Then Else; GV: Trong đó IF, Then, Else gọi là b.Ý nghĩa: Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh gì? HS: Từ khoá sau Then nêu sai thực hiện câu GV: điều kiện là gì? lệnh sau Else (nếu có).
  3. HS: biểu thức logic c. Sơ đồ khối: Câu Đún Điều GV: Yêu cầu học sinh vẻ sơ đồ khối lệnh Sai 2 dạng lệnh Đú Sai Câu Câu Đk ng lệnh lệnh 2 1 GV: Diễn đạt câu sau sang ngôn d. Ví dụ: ngữ PASCAL If d< 0 then Write(‘ PTVN’); -Kiểm tra nếu d
  4. GV; Trong một số trường hợp khi thoả một điều kiện nào đó không chỉ thực hiện 1 câu lệnh mà nhiều câu lệnh khi ấy ngưòi ta ghép lại thành 1 câu lệnh gọi là câu lệnh ghép. vậy câu lệnh ghép là câu lệnh như thế 3.Câu lệnh ghép Các câu lệnh đặt trong cặp từ khoá nào? begin , End tạo thành câu lệnh ghép GV: Yêu cầu học sinh xác định 4. Ví dụ minh hoạ: input, output của bài toán. Tìm nghiệm thực của phương HS: Trả lời. trình bậc hai ax2+bx+c=0, a  0 Program GPT; Uses CRT; GV: Hỏi từng bước của thuật toán, Var a,b,c,D, x1,x2:real; và hướng dẫn học sinh thể hiện Begin ngôn ngữ tự nhiên thành ngôn ngữ CLRSCR: lập trình Write(‘ nhap a, b, c:’);
  5. HS: Trả lời. Readln(a, b, c); D:=b*b-a*c*4; If d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2