intTypePromotion=3

Giáo án tuần 5 bài Tập đọc: Cái trống trường em - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
409
lượt xem
37
download

Giáo án tuần 5 bài Tập đọc: Cái trống trường em - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài Từ ngữ: ngẫm nghĩ, giá trống, năm học mới. Hiểu tình cảm của gắn bó của HS với cái trống và trường lớp..2. Kỹ năng: Đọc trơn cả bài Đọc đúng các từ có âm, vần khó. Ngắt nhịp đúng từng câu thơ, biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết...3. Thái độ: Tình cảmyêu mếm trường lớp. II. Chuẩn bị GV: Tranh, bảng phụ HS: SGK...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Mục lục sách. - 3 HS đọc bài - Tuyển tập này có những truyện nào? - HS nêu. - Hát Hoạt động của Trò...- Mục lục sách dùng để làm gì? - GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Thầy cho HS xem tranh. - Bác bảo vệ đánh trống để làm gì? - Cái trống đối với HS ntn? - Để hiểu được tình cảm các bạn HS về cái trống chúng ta cùng đọc bài tập đọc hôm nay. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc..- HS trả lời... Mục tiêu: Đọc đúng từ khó, ngắt nhịp đúng - Hoạt động lớp. dòng thơ  Phương pháp: Phân tích, luyện tập. * ĐDDH: Bảng phụ: từ - Thầy đọc mẫu. - Tình cảm gắn bó của HS đối cái trống và trường lớp. - Luyện đọc, giải nghĩa từ. - Thầy yêu cầu HS đọc thầm và nêu. - Những từ ngữ cần luyện đọc? - Những từ ngữ khó hiểu? - trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, nghiêng, giọng.  Suy nghĩ kĩ.  Cái khung bằng gỗ để đặt - HS khá đọc thầm....- Ngẫm nghĩ. - Giá trống - Luyện đọc câu. - Thầy lưu ý ngắt câu. - Khổ 4 câu 1, 3 nhịp 1/3 - Nó mừng vui quá!/ - Thầy nhận xét, uốn nắn. - Luyện đọc cả bài - Thầy uốn nắn hướng dẫn.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài  Phương pháp: Trực quan, thảo luận * ĐDDH: Tranh..(hoặc treo) trống...- Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp đến hết bài...- HS đọc..- HS thảo luận nhóm đôi..- Bạn H nói với cái trống trường (xưng hô, - Nói với cái trống như nói với 1 người bạn thân thích xưng là trò chuyện) ntn? bọn mình, hỏi buồn không hả trống. - Bạn H nói về cái trống trường (tả hoạt động tình cảm ntn?) - Nói về cái trống trường như nói về 1 con người biết nghỉ, biết ngẫm nghĩ, biết buồn, biết nghiêng đầu, biết vui mừng, biết gọi, giọng tưng bừng. - Tình cảm của H với cái trống trường nói - Bạn H rất yêu trường lớp,...lên tình cảm của bạn ấy với trường ntn?..yêu mọi vật trong trường. Bạn rất vui khi năm học mới bắt đầu, bạn được gặp những vật thân thiết... Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm, học thuộc lòng.  Mục tiêu: Học thuộc bài thơ  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH:Bảng phụ: bài thơ. - Thầy cho HS đọc nhẩm bài thơ cho thuộc rồi xung phong đọc trước lớp. - Thầy nhận xét. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Thầy cho HS đọc diễn cảm. - Qua bài thơ này em thấy tình cảm của các - Yêu trường, xem trống như người bạn thân thiết. bạn HS đối với cái trống và trường ntn? - Đọc diễn cảm. - Chuẩn bị: Mẫu giấy vụn.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... - HS xung phong đọc. - Lớp nhận xét....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 5 bài Tập đọc: Cái trống trường em - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài - Từ ngữ: ngẫm nghĩ, giá trống, năm học mới. - Hiểu tình cảm của gắn bó của HS với cái trống và trường lớp 2. Kỹ năng: Đọc trơn cả bài - Đọc đúng các từ có âm, vần khó. - Ngắt nhịp đúng từng câu thơ, biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết. 3. Thái độ: Tình cảmyêu mếm trường lớp. II. Chuẩn bị - GV: Tranh, bảng phụ - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Mục lục sách. - 3 HS đọc bài - Tuyển tập này có những truyện nào? - HS nêu.
  2. - Mục lục sách dùng để làm gì? - HS trả lời. - GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Thầy cho HS xem tranh. - Bác bảo vệ đánh trống để làm gì? - Cái trống đối với HS ntn? - Để hiểu được tình cảm các bạn HS về cái trống chúng ta cùng đọc bài tập đọc hôm nay. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó, ngắt nhịp đúng - Hoạt động lớp. dòng thơ  Phương pháp: Phân tích, luyện tập. * ĐDDH: Bảng phụ: từ - HS khá đọc thầm. - Thầy đọc mẫu. - Tình cảm gắn bó của HS đối cái trống và trường lớp. - trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, - Luyện đọc, giải nghĩa từ. nghiêng, giọng. - Thầy yêu cầu HS đọc thầm và nêu.  Suy nghĩ kĩ. - Những từ ngữ cần luyện đọc?  Cái khung bằng gỗ để đặt - Những từ ngữ khó hiểu?
  3. - Ngẫm nghĩ. (hoặc treo) trống. - Giá trống - Luyện đọc câu. - Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp - Thầy lưu ý ngắt câu. đến hết bài. - Khổ 4 câu 1, 3 nhịp 1/3 - Nó mừng vui quá!/ - HS đọc - Thầy nhận xét, uốn nắn. - Luyện đọc cả bài - HS thảo luận nhóm đôi - Thầy uốn nắn hướng dẫn.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài  Phương pháp: Trực quan, thảo luận * ĐDDH: Tranh - Bạn H nói với cái trống trường (xưng hô, - Nói với cái trống như nói với trò chuyện) ntn? 1 người bạn thân thích xưng là bọn mình, hỏi buồn không hả trống. - Bạn H nói về cái trống trường (tả hoạt - Nói về cái trống trường như động tình cảm ntn?) nói về 1 con người biết nghỉ, biết ngẫm nghĩ, biết buồn, biết nghiêng đầu, biết vui mừng, biết gọi, giọng tưng bừng. - Tình cảm của H với cái trống trường nói - Bạn H rất yêu trường lớp,
  4. lên tình cảm của bạn ấy với trường ntn? yêu mọi vật trong trường. Bạn rất vui khi năm học mới bắt đầu, bạn được gặp những vật thân thiết.  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm, học thuộc lòng.  Mục tiêu: Học thuộc bài thơ  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH:Bảng phụ: bài thơ. - HS xung phong đọc. - Thầy cho HS đọc nhẩm bài thơ cho thuộc rồi xung phong đọc trước lớp. - Lớp nhận xét. - Thầy nhận xét. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Thầy cho HS đọc diễn cảm. - Qua bài thơ này em thấy tình cảm của các - Yêu trường, xem trống như bạn HS đối với cái trống và trường ntn? người bạn thân thiết. - Đọc diễn cảm. - Chuẩn bị: Mẫu giấy vụn.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản