intTypePromotion=1

Giáo án tuần 5 bài Tập đọc: Chiếc bút mực - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
322
lượt xem
22
download

Giáo án tuần 5 bài Tập đọc: Chiếc bút mực - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHIẾC BÚT MỰC I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Nắm được nghĩa của những từ ngữ mới. - Nắm được diễn biến và ý nghĩa của câu chuyện. 2. Kỹ năng: - Đọc đúng các từ có vần khó. - Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các cụm từ, đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức giúp đỡ bạn bè. II. Chuẩn bị GV: Tranh, bảng phụ: từ, câu, bút dạ. HS: SGK...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Mít làm thơ. - HS đọc bài, trả lời câu hỏi. - Hãy đọc câu thơ Mít tặng bạn Biết Tuốt? - HS nêu. Hoạt động của Trò - Hát...- Em có thích Mít không? Vì sao? 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Thầy treo tranh. Đây là giờ viết bài của lớp 1A. Bạn Lan và Mai vẫn viết bút chì. Khi cô cho bạn Lan bút mực. Khi lấy xong Lan gục mặt khóc và chuyện gì đã xảy ra với Lan, chúng ta tìm hiểu qua bài tập đọc hôm nay Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng các từ khó.  Phương pháp: Phân tích, luyện tập. * ĐDDH:Bảng phụ: từ khó. - Thầy đọc mẫu tồn bài, tóm nội dung. Khi Lan quên bút Mai đã cho bạn mượn bút của mình nhưng khi nghe cô nói sẽ cho Mai bút mực Mai rất - 1 HS đọc. tiếc nhưng vẫn đưa cho bạn dùng. - Lớp đọc thầm. - Thầy chia đoạn: 4 đoạn. - Thầy giao cho nhóm tìm từ cần luyện đọc và từ cần giải nghĩa. - Hoạt động nhóm - Nhóm thảo luận đại diện trình bày. Đoạn 1: - Luyện đọc lớp...- Nêu từ cần luyện đọc? - Nêu từ chưa hiểu nghĩa. + Hồi hộp..- HS đọc đoạn 1, 2 - Bút mực, sung sướng, buồn.. không yên lòng, chờ đợi 1 Đoạn 2: - Nêu từ cần luyện đọc? - Nêu từ chưa hiểu nghĩa. + Loay hoay + Quyết định Đoạn 3: - Nêu từ cần luyện đọc? - Nêu từ chưa hiểu nghĩa. + Ngạc nhiên  Hoạt động 2: Luyện đọc  Mục tiêu: Biết cách ngắt nghỉ ở câu dài.  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH:Bảng phụ: câu, bút dạ. Ngắt câu dài - Thế là trong lớp/ chỉ còn mình em/ viết bút chì/ cô giáo hỏi cả lớp/ ai có bút mực thừa không/ và không ai có/ - Nhưng hôm nay/ cô định cho em viết bút  lấy làm lạ. - Hoạt động cá nhân. điều sắp sảy ra. - HS đọc đoạn 3 - Nức nở, ngạc nhiên, mượn, loay hoay.  không biết nên làm thế nào  dứt khốt chọn 1 cách. - HS đọc đoạn 4 - Giúp đỡ, tiếc, lọ mực...mực/ vì em viết khá rồi. Luyện đọc bài - Mỗi HS đọc 1 câu liên tục đến hết bài...4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Thầy tổ chức cho từng nhóm HS thi đua...-..Chuẩn bị: Tiết 2...- HS đại diện lên thi đọc. - Lớp đọc đồng thanh... Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ......................................................................MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHIẾC BÚT MỰC (tt) I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nắm được nghĩa của những từ ngữ mới. - Nắm được diễn biến và ý nghĩa của câu chuyện. 2. Kỹ năng: Đọc đúng các từ có vần khó. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các cụm từ, đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật...3. Thái độ: Giáo dục ý thức giúp đỡ bạn bè. II. Chuẩn bị GV: Phiếu giao việc. Bảng phụ: câu, đoạn. HS: SGK...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (1’) Tiết 1 - Cho HS đọc câu, đoạn. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Tiết 2. Phát triển các hoạt động (27’) - HS đọc. Hoạt động của Trò - Hát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 5 bài Tập đọc: Chiếc bút mực - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHIẾC BÚT MỰC I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Nắm được nghĩa của những từ ngữ mới. - Nắm được diễn biến và ý nghĩa của câu chuyện. 2. Kỹ năng: - Đọc đúng các từ có vần khó. - Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các cụm từ, đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức giúp đỡ bạn bè. II. Chuẩn bị - GV: Tranh, bảng phụ: từ, câu, bút dạ. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Mít làm thơ. - HS đọc bài, trả lời câu hỏi. - Hãy đọc câu thơ Mít tặng bạn Biết Tuốt? - HS nêu.
  2. - Em có thích Mít không? Vì sao? 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Thầy treo tranh. Đây là giờ viết bài của lớp 1A. Bạn Lan và Mai vẫn viết bút chì. Khi cô cho bạn Lan bút mực. Khi lấy xong Lan gục mặt khóc và chuyện gì đã xảy ra với Lan, chúng ta tìm hiểu qua bài tập đọc hôm nay Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - Luyện đọc lớp  Mục tiêu: Đọc đúng các từ khó.  Phương pháp: Phân tích, luyện tập. * ĐDDH:Bảng phụ: từ khó. - Thầy đọc mẫu tồn bài, tóm nội dung. Khi Lan quên bút Mai đã cho bạn mượn bút của mình nhưng khi nghe cô nói sẽ cho Mai bút mực Mai rất - 1 HS đọc. tiếc nhưng vẫn đưa cho bạn dùng. - Lớp đọc thầm. - Thầy chia đoạn: 4 đoạn. - Thầy giao cho nhóm tìm từ cần luyện đọc - Hoạt động nhóm và từ cần giải nghĩa. - Nhóm thảo luận đại diện trình bày. Đoạn 1:
  3. - Nêu từ cần luyện đọc? - HS đọc đoạn 1, 2 - Nêu từ chưa hiểu nghĩa. - Bút mực, sung sướng, buồn + Hồi hộp  không yên lòng, chờ đợi 1 Đoạn 2: điều sắp sảy ra. - Nêu từ cần luyện đọc? - HS đọc đoạn 3 - Nêu từ chưa hiểu nghĩa. - Nức nở, ngạc nhiên, mượn, loay hoay. + Loay hoay  không biết nên làm thế + Quyết định nào Đoạn 3:  dứt khốt chọn 1 cách. - Nêu từ cần luyện đọc? - HS đọc đoạn 4 - Nêu từ chưa hiểu nghĩa. - Giúp đỡ, tiếc, lọ mực + Ngạc nhiên  Hoạt động 2: Luyện đọc  lấy làm lạ.  Mục tiêu: Biết cách ngắt nghỉ ở câu dài. - Hoạt động cá nhân.  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH:Bảng phụ: câu, bút dạ. Ngắt câu dài - Thế là trong lớp/ chỉ còn mình em/ viết bút chì/ cô giáo hỏi cả lớp/ ai có bút mực thừa không/ và không ai có/ - Nhưng hôm nay/ cô định cho em viết bút
  4. mực/ vì em viết khá rồi. - Luyện đọc bài 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Mỗi HS đọc 1 câu liên tục - Thầy tổ chức cho từng nhóm HS thi đua. đến hết bài. - Chuẩn bị: Tiết 2. - HS đại diện lên thi đọc. - Lớp đọc đồng thanh.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  5. MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHIẾC BÚT MỰC (tt) I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nắm được nghĩa của những từ ngữ mới. - Nắm được diễn biến và ý nghĩa của câu chuyện. 2. Kỹ năng: Đọc đúng các từ có vần khó. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các cụm từ, đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức giúp đỡ bạn bè. II. Chuẩn bị - GV: Phiếu giao việc. Bảng phụ: câu, đoạn. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (1’) Tiết 1 - Cho HS đọc câu, đoạn. - HS đọc. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Tiết 2. Phát triển các hoạt động (27’)
  6.  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan. * ĐDDH: Phiếu giao việc. - Thầy giao việc cho từng nhóm. - HS thảo luận, đại diện Đoạn 1: trình bày. - Những từ ngữ chi tiết nào cho thấy Mai rất - HS đọc đoạn 1 mong được viết bút mực? - Thấy Lan được cô cho viết bút mực, Mai buồn lắm vì chỉ còn mình em viết bút Đoạn 2: chì thôi - Chuyện gì đã xảy ra với Lan? - HS đọc đoạn 2 - Lan được viết bút mực - Nghe cô hỏi, Mai loay hoay với hộp bút ntn? nhưng quên bút. Vì sao? - Mai mở ra đóng lại mãi. Vì em nửa muốn cho bạn - Cuối cùng Mai quyết định ra sao? mượn, nửa lại tiếc. Đoạn 3: - Lấy bút cho Lan mượn. - Khi biết mình cũng được cô giáo cho viết bút - HS đọc đoạn 3 mực, Mai nghĩ và nói thế nào? - Mai thấy tiếc nhưng rồi - vẫn cho Lan mượn. Hoặc 2 - Tại sao cô giáo bằng lòng với ý kiến của người thay nhau viết. Mai? - Vì thấy Mai biết nhường
  7. nhịn giúp đỡ bạn.  Hoạt động 2: Luyện đọc diễn cảm (đoạn 4, 5)  Mục tiêu: HS đọc diễn cảm (đoạn 4, 5)  Phương pháp: Thực hành * ĐDDH: Bảng phụ: câu, đoạn. - Thầy hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 4, 5. - Thầy đọc mẫu. - HS đọc. - Lưu ý về giọng điệu. - Thầy uốn nắn, hướng dẫn 4. Củng cố – Dặn dò (5’) - Thầy cho HS đọc theo phân vai. - 2 đội thi đua đọc trước lớp. - Lớp nhận xét - Trong câu chuyện này em thấy Mai là người - Bạn tốt, biết nhường nhịn, ntn? giúp đỡ bạn. - HS nêu. - Nêu những trường hợp em đã giúp bạn? - Nhận xét tiết học. - Đọc lại bài thật diễn cảm. - Chuẩn bị: Mục lục sách.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ...................................................................
  8. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2