intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu tiên tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ - Chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
57
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu tiên tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ - Chi nhánh Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa về mặt lí luận các vấn đề liên quan đến kiểm toán năm đầu tiên và các thủ tục áp dụng để kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC. Từ đó tìm hiểu thực tế việc vận dụng thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC năm đầu tiên của Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ – Chi nhánh Đà Nẵng cho các khách hàng mới của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu tiên tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ - Chi nhánh Đà Nẵng

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Với ḷ ng tri ân sâu sắc, cho phép tôi được gửi lời cám ơn chân thành nhất<br /> đến các cá nhân, đơn vị đă giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa luận<br /> tốt nghiệp này.<br /> Tôi xin cám ơn các Thầy giáo, Cô giáo đă giảng dạy, cung cấp cho tôi<br /> những kiến thức quư giá và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập, rèn luyện tại<br /> giảng đường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn<br /> chân thành nhất đến Cô giáo Th.S Hoàng Thị Kim Thoa đă tận t́ nh hướng dẫn,<br /> giúp đỡ tôi trong suốt quá tŕ nh nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.<br /> Tôi xin cám ơn Ông Trần Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán<br /> Mỹ - Chi nhánh Đà Nẵng, các anh chị Kiểm toán viên, trợ lí Kiểm toán viên và<br /> các nhân viên trong Công ty đă tạo điều kiện cho tôi được tham gia vào các công<br /> việc thực tế, giúp đỡ và chỉ dẫn cho tôi rất nhiều trong suốt thời gian tôi thực tập<br /> tại Công ty.<br /> Cuối cùng tôi xin cám ơn gia đ́ nh và bạn bè, là những nguồn động lực<br /> lớn nhất, luôn ở bên tôi trong suốt quăng đường tôi đă đi qua.<br /> Trong quá tŕ nh nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của ḿ nh,<br /> mặc dù tôi đă rất cố gắng để hoàn thiện đề tài tốt nhất trong khả năng có thể<br /> nhưng do hạn chế về kiến thức, năng lực cũng như kinh nghiệm bản thân nên<br /> không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót về nội dung lẫn h́ nh thức. Kính<br /> mong nhận được sự đóng góp ư kiến từ Quí Thầy Cô, Quí Công ty và bạn bè để<br /> khóa luận được hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> Huỳnh Thị Quỳnh Thi.<br /> <br /> SVTH: Huỳnh Thị Quỳnh Thi<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> TRANG PHỤ BÌA<br /> LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................i<br /> <br /> uế<br /> <br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................................v<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................... vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ......................................................................................... viii<br /> <br /> PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................1<br /> <br /> h<br /> <br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................................1<br /> <br /> in<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu ............................................................................2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................................2<br /> 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 6. Cấu trúc đề tài ......................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM<br /> TRONG KIỂM TOÁN BCTC NĂM ĐẦU TIÊN ...................................................5<br /> 1.1. Tổng quan về kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC năm đầu tiên......5<br /> 1.1.1. Các khái niệm liên quan .............................................................................5<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.1.1. Kiểm toán BCTC ....................................................................................... 5<br /> 1.1.1.2. Kiểm toán BCTC năm đầu tiên ................................................................ 6<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.2. Rủi ro của kiểm toán BCTC năm đầu tiên .................................................6<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.3. Sự khác nhau giữa kiểm toán BCTC năm đầu tiên và kiểm toán BCTC năm<br /> tiếp theo .................................................................................................................7<br /> 1.1.4. Yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán về kiểm toán BCTC năm đầu tiên .....8<br /> <br /> 1.2. Thủ tục kiểm toán và vai trò của thủ tục kiểm toán trong các cuộc kiểm toán<br /> khác nhau .................................................................................................................8<br /> 1.2.1. Thủ tục kiểm toán.......................................................................................9<br /> 1.2.1.1. Thử nghiệm kiểm soát ............................................................................... 9<br /> <br /> SVTH: Huỳnh Thị Quỳnh Thi<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> 1.2.1.2. Thử nghiệm cơ bản .................................................................................. 10<br /> 1.2.2. Vai trò của thủ tục kiểm toán trong các cuộc kiểm toán khác nhau.........13<br /> 1.3. Thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên 14<br /> 1.3.1. Khi BCTC năm trước được công ty khác kiểm toán và KTV hiện hành sử<br /> <br /> uế<br /> <br /> dụng tư liệu của KTV tiền nhiệm .......................................................................15<br /> 1.3.2. Khi BCTC năm trước chưa được kiểm toán hoặc đã được kiểm toán<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> nhưng không thể sử dụng tư liệu của KTV tiền nhiệm ......................................16<br /> 1.4. Điểm mới của đề tài ........................................................................................19<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN SỐ<br /> DƯ ĐẦU NĂM TRONG KIỂM TOÁN BCTC NĂM ĐẦU TIÊN TẠI CÔNG<br /> <br /> h<br /> <br /> TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ..................................20<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1. Khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ ..................................................20<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty .................................................20<br /> 2.1.2. Mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng hoạt động của Công ty .................21<br /> 2.1.2.1. Mục tiêu hoạt động .................................................................................. 21<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.2.2. Nguyên tắc hoạt động .............................................................................. 21<br /> 2.1.2.3. Phương hướng hoạt động ........................................................................ 21<br /> 2.1.3. Các dịch vụ do Công ty cung cấp.............................................................23<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.3.1. Kiểm toán và Thẩm định ......................................................................... 23<br /> 2.1.3.2. Tư vấn quản lý – Đầu tư - Tài chính – Kế toán và Thuế ................... 23<br /> 2.1.3.3. Các dịch vụ kinh doanh Quốc tế ........................................................... 24<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.3.4. Dịch vụ nguồn nhân lực và đào tạo Kế toán viên ............................... 25<br /> 2.1.3.5. Một số dịch vụ Tin học ........................................................................... 25<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty .....................................................................25<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.5. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2012 ............................................27<br /> <br /> 2.2. Thực tế vận dụng các thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC<br /> năm đầu tiên tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ – Chi nhánh Đà Nẵng....................28<br /> 2.2.1. Giới thiệu quy trình kiểm toán chung tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ Chi nhánh Đà Nẵng ............................................................................................28<br /> 2.2.1.1. Giai đoạn trước kiểm toán ...................................................................... 29<br /> 2.2.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán .............................................................. 30<br /> <br /> SVTH: Huỳnh Thị Quỳnh Thi<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> 2.2.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán .................................................................. 31<br /> 2.2.1.4. Công việc sau kiểm toán ......................................................................... 32<br /> 2.2.2. Thông tin về khách hàng được lựa chọn đề làm rõ thực trạng .................33<br /> 2.2.3. Thủ tục áp dụng chung cho cả hai trường hợp: Khách hàng trước đây đã<br /> <br /> uế<br /> <br /> được kiểm toán và khách hàng trước đây chưa được kiểm toán ........................34<br /> 2.2.4. Khi BCTC năm trước được công ty khác kiểm toán và KTV dự định sử<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> dụng tư liệu của KTV tiền nhiệm .......................................................................35<br /> 2.2.5. Khi BCTC năm trước chưa được kiểm toán hoặc đã được kiểm toán<br /> nhưng không thể sử dụng tư liệu của KTV tiền nhiệm ......................................39<br /> <br /> 2.2.5.1. Tiền mặt ................................................................................................... 40<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.5.2. Tiền gửi ngân hàng .................................................................................. 42<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.5.3. Khoản phải thu ........................................................................................ 44<br /> 2.2.5.4. Hàng tồn kho ........................................................................................... 52<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.5.5. Tài sản cố định ........................................................................................ 58<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN THỦ TỤC<br /> KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM TRONG KIỂM TOÁN BCTC NĂM ĐẦU TIÊN<br /> <br /> họ<br /> <br /> TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ....................70<br /> 3.1. Đánh giá các thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC năm đầu tiên<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> áp dụng tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ – Chi nhánh Đà Nẵng...............................70<br /> 3.1.1. Nhận xét chung.........................................................................................70<br /> 3.1.2. Đánh giá các thủ tục kiểm toán số dư đầu năm của Công ty ..................71<br /> 3.1.2.1 Ưu điểm ...................................................................................................... 71<br /> <br /> ng<br /> <br /> 3.1.2.2. Hạn chế ..................................................................................................... 73<br /> <br /> 3.1.3. Đánh giá mức độ vận dụng Chuẩn mực vào thực tế ................................76<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán<br /> BCTC năm đầu tiên tại công ty TNHH Kiểm toán Mỹ AA ..................................77<br /> <br /> Tr<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................84<br /> 1. Kết luận ..............................................................................................................84<br /> 2. Kiến nghị ............................................................................................................85<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Huỳnh Thị Quỳnh Thi<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> :<br /> <br /> Báo Cáo Kiểm toán<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> :<br /> <br /> Báo Cáo Tài Chính<br /> <br /> BTC<br /> <br /> :<br /> <br /> Bộ Tài Chính<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> :<br /> <br /> Kiểm Soát Nội Bộ<br /> <br /> KTV<br /> <br /> :<br /> <br /> Kiểm Toán Viên<br /> <br /> MP<br /> <br /> :<br /> <br /> Mức trọng yếu thực hiện<br /> <br /> PK<br /> <br /> :<br /> <br /> Phiếu kế toán tổng hợp<br /> <br /> PM<br /> <br /> :<br /> <br /> Mức trọng yếu tổng thể<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> :<br /> <br /> Trách Nhiệm Hữu Hạn<br /> <br /> VACPA<br /> <br /> :<br /> <br /> Vietnam Association of Certified Public Accountant<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> BCKT<br /> <br /> VSA<br /> <br /> :<br /> <br /> cK<br /> <br /> Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam<br /> Vietnamese Standards on Auditing<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam<br /> <br /> SVTH: Huỳnh Thị Quỳnh Thi<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản