intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

0
32
lượt xem
7
download

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu là: làm sáng tỏ đặc điểm về mặt cấu tạo và định danh TNBC trong hai ngôn ngữ và cách di chuyển TNBC trong tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN ĐỨC ĐẠO<br /> <br /> ĐỐI CHIẾU<br /> THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH - VIỆT VÀ CHUYỂN DỊCH<br /> THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI -2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN ĐỨC ĐẠO<br /> <br /> ĐỐI CHIẾU<br /> THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH - VIỆT VÀ CHUYỂN DỊCH<br /> THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT<br /> <br /> Ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu<br /> Mã số: 9222024<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Khang<br /> <br /> HÀ NỘI -2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> T i xi<br /> t i C<br /> <br /> s<br /> <br /> iệu<br /> <br /> y<br /> s<br /> <br /> kết u<br /> <br /> u tr g u<br /> <br /> tr h kh<br /> <br /> họ<br /> <br /> g tr h ghi<br /> <br /> g tr g u<br /> h<br /> <br /> u<br /> <br /> tru g th<br /> g<br /> <br /> ri g<br /> Nh<br /> <br /> ở ất k<br /> <br /> Tác giả luậnán<br /> <br /> Nguyễn Đức Đạo<br /> <br /> g<br /> g<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Lu<br /> <br /> ghi<br /> <br /> việ Kh<br /> ẫ<br /> <br /> họ X hội, Việ H<br /> <br /> Ng<br /> <br /> g họ , Họ<br /> <br /> họ X hội Việt N<br /> <br /> ới s h ớ g<br /> <br /> y tỏ ò g iết ơ s u sắ tới GS.TS.Nguyễ Vă Kh g<br /> <br /> t h hi sẻ kiế th<br /> <br /> th h ội u g u<br /> NCS xi<br /> họ<br /> <br /> Kh<br /> <br /> hiệ tại Kh<br /> <br /> GS TS Nguyễ Vă Kh g<br /> NCS xi<br /> <br /> t<br /> <br /> u si h (NCS) th<br /> <br /> v ki h ghiệ<br /> g yh<br /> <br /> h<br /> <br /> th h ả<br /> <br /> Họ việ Kh<br /> <br /> tr<br /> <br /> g qu tr h h ớ g ẫ NCS h<br /> <br /> y<br /> ơ B<br /> <br /> họ X hội<br /> <br /> Gi<br /> <br /> ,<br /> <br /> thầy<br /> <br /> giúp ỡ v tạ<br /> <br /> gi<br /> <br /> iều kiệ<br /> <br /> Kh<br /> <br /> Ng<br /> <br /> g<br /> <br /> ể NCS h<br /> <br /> th h<br /> <br /> u<br /> NCS xi<br /> <br /> h<br /> <br /> th h ả<br /> <br /> ó g góp hiều ý kiế quý<br /> <br /> ơ<br /> <br /> Nh kh<br /> <br /> họ tr<br /> <br /> gv<br /> <br /> g i Họ việ<br /> <br /> u giúp NCS kịp thời ổ su g, h<br /> <br /> thiệ<br /> <br /> ội u g<br /> <br /> u<br /> NCS xi<br /> h<br /> <br /> tạ<br /> <br /> h<br /> <br /> th h ả<br /> <br /> iều kiệ giúp ỡ tr<br /> <br /> í h ghi<br /> NCS xi<br /> <br /> g qu tr h thu th p s<br /> <br /> h , tổ<br /> <br /> iệu, t i iệu ph<br /> <br /> v<br /> <br /> h<br /> <br /> u<br /> h<br /> <br /> th h ả<br /> <br /> ạ h, hỗ tr về<br /> t p, ghi<br /> <br /> ơ s hỗ tr , giúp ỡ hiệt t h từ<br /> <br /> ơ gi<br /> <br /> ặt ti h thầ v<br /> <br /> hv<br /> hi sẻ h<br /> <br /> ồ g ghiệp<br /> <br /> h<br /> <br /> g ú khó khă tr<br /> <br /> u<br /> Một ầ<br /> <br /> , ghi<br /> <br /> u si h xi tr<br /> <br /> trọ g ả<br /> <br /> ơ !<br /> <br /> g g ời u<br /> <br /> ở<br /> <br /> g qu tr h họ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN ........ 7<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .................................................................................. 7<br /> 1.1.1. Tình hình nghiên cứu thuật ngữ ............................................................................... 7<br /> 1.1.2. Tình hình nghiên cứu về thuật ngữ báo chí ........................................................... 13<br /> 1.2. Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài ............................................................................... 20<br /> 1.2.1. Một số vấn đề lí luận về thuật ngữ ........................................................................ 20<br /> 1.2.2. Một số vấn đề về báo chí và thuật ngữ báo chí .................................................... 36<br /> 1.2.3. Về ngôn ngữ học đối chiếu và nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ ...................... 53<br /> 1.2.4. Một số vấn đề về dịch thuật và dịch thuật ngữ báo chí......................................... 56<br /> 1.3. Tiểu kết chƣơng 1 ........................................................................................................ 61<br /> Chƣơng 2. ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH- VIỆT ..................................... 62<br /> 2.1. Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt về mặt cấu tạo ............................................. 62<br /> 2.1.1. Thành tố cấu tạo thuật ngữ báo chí tiếng Anh và tiếng Việt .................................... 62<br /> 2.1.2. Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt về số lượng và đặc điểm thành tố cấu tạo .. .65<br /> 2.1.3. Đối chiếu mô hình cấu tạo thuật ngữ báo chí Anh- Việt ............................................. 70<br /> 2.2. Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh –Việt về mặt định danh ........................................ 83<br /> 2.2.1. Đối chiếu đặc điểm định danh của thuật ngữ báo chí tiếng Anh và tiếng Việt xét<br /> theo kiểu ngữ nghĩa của thuật ngữ .................................................................................. 83<br /> 2.2.2. Đối chiếu đặc điểm định danh của thuật ngữ báo chí tiếng Anh và tiếng Việt xét<br /> theo cách thức biểu thị của thuật ngữ.............................................................................. 83<br /> 2.3. Tiểu kết chƣơng 2 ..................................................................................................... 113<br /> Chƣơng 3.CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG<br /> VIỆT .................................................................................................................................. 115<br /> 3.1 . Khảo sát thực trạng về dịch thuật ngữ báo chí……………………………………… . 115<br /> 3.1.1.Giới hạn khảo sát .................................................................................................. 115<br /> 3.1.2. Cách thức khảo sát ................................................................................................ 116<br /> 3.1.3. Kết quả khảo sát .................................................................................................. 117<br /> 3.1.4. Thảo luận .............................................................................................................. 126<br /> 3.2. Đề xuất cách chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt ............... 131<br /> 3.2.1. Yêu cầu về dịch thuật ngữ báo chí ....................................................................... 131<br /> 3.2.2. Tương đương dịch thuật ngữ báo chí Anh - Việt và những đề xuất..................... 133<br /> 3.2.3. Các phương thức chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt ....... 137<br /> 3.3. Tiểu kết chƣơng 3 ..................................................................................................... 145<br /> KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 147<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ........................................................................................ 151<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 152<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2