intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long

Chia sẻ: Dopamine Grabbi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

14
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của khóa luận là phân tích những nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn của khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm vào Sacombank Vĩnh Long nhằm đưa ra những giải pháp giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó thu hút được nhiều hơn lượng tiền gửi tiết kiệm từ dân cư. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long

 1. TR NG ĐẠI H C TÂY ĐÔ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG XÁC Đ NH CÁC NHÂN TỐ NH H ỞNG ĐẾN QUYẾT Đ NH GỬI TIỀN TIẾT KI M CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀO NGÂN HÀNG TH NG MẠI CỔ PH N SÀI GÒN TH NG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG Sinh viên thực hi n: NGUY N TH HOÀNG TRANG MSSV: 13D340201109 L P: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 8 C n Th , 2017
 2. TR NG ĐẠI H C TÂY ĐÔ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG XÁC Đ NH CÁC NHÂN TỐ NH H ỞNG ĐẾN QUYẾT Đ NH GỬI TIỀN TIẾT KI M CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀO NGÂN HÀNG TH NG MẠI CỔ PH N SÀI GÒN TH NG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG Cán b h ng dẫn: Sinh viên thực hi n: Ths. Lê C nh Bích Th Nguy n Th Hoàng Trang MSSV: 13D340201109 L p:ĐHTài chính ngân hàng 8 C n Th , 2017
 3. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long L IC M N  Qua 3 tháng thực tập t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín -Chi nhánh Vĩnh Long -PGD Trà Ôn em đã hoàn thành đề tài “Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín t iChi nhánh Vĩnh Long”.Để hoàn thiện đề tài tốt nghiệp c a mình ngoài sự nỗ lực học hỏi c a b n thân còn có sự tận tình hướng dẫn, gi ng d y c a các Thầy Cô trong suốt quá trình học tập, nghiên c u và rèn luyện t i trường Đ i học Tây Đô và Sacomnank Chi nhánh Vĩnh Long - PGD Trà Ôn, được sự giúp đỡ tích cực c a các anh chị t i PGD đặt biệt là chị Trần Ngọc Trâm. Trong thời gian thực tập ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Vĩnh Long - PGD Trà Ôn, em đã học hỏi được rất nhiều về kiến th c chuyên môn cũng như kiến th c thực tế. Em xin gửi lời c m ơn đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Vĩnh Long đã cung cấp tài liệu cũng như hỗ trợ, hướng dẫn em hoàn thành tốt chuyên đề. Em xin chân thành c m ơn Th.s Lê C nh Bích Thơ đã tận tình hướng dẫn, chỉ b o cũng như gi i đáp những thắc mắc trong quá trình thực tập và hoàn thành đề tài tốt nghiệp cuối khoá này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chuyên đề một cách hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên, với kiến th c và kinh nghiệm thực tiễn còn h n chế nên không thể tránh khỏi những sai sót nhất định mà b n thân chưa thấy được. Rất mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến c a quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Sau cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô và các anh chị trong Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Vĩnh Long, luôn d i dào s c khỏe và hoàn thành tốt công tác. Cần Thơ, ngày tháng 5 năm 2017 Sinh viên th c hi n Nguy n Th Hoàng Trang GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ i SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 4. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long L I CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên c u do chính tôi thực hiện. Các số liệu thu thập và phân tích trong đề tài là hoàn toàn trung thực, không sao chép bất c đề tài nghiên c u khoa học nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên c u c a mình. Cần Thơ, ngày tháng 5 năm 2017 Sinh viên th c hi n Nguy n Th Hoàng Trang GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ ii SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 5. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long NH N XÉT C A C QUAN TH C T P  ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Vĩnh Long, ngày….tháng 5 năm 2017 GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ iii SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 6. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N  ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Cần Thơ, ngày tháng năm 2017 Giáo viên h ng d n ThS. Lê C nh Bích Th GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ iv SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 7. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long NH N XÉT C A H I Đ NG PH N BI N  ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ v SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 8. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long M CL C Trang L IC M N ................................................................................................................... i L I CAM ĐOAN ............................................................................................................ ii NH N XÉT C A C QUAN TH C T P ................................................................. iii NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N .......................................................... iv NH N XÉT C A H I Đ NG PH N BI N .............................................................. iv M C L C ....................................................................................................................... vi DANH M C BI U Đ , S Đ ................................................................................... ix DANH M C B NG ........................................................................................................ x DANH M C VI T T T ............................................................................................... xi CH NG 1: GI I THI U ............................................................................................ 1 1.1 Lý do ch n đ tài................................................................................................... 1 1.2 M c tiêu nghiên c u:............................................................................................ 2 1.2.1 Mục tiêu chung.................................................................................................. 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .................................................................................................. 2 1.3 Ph ng pháp nghiên c u ..................................................................................... 2 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................................ 2 1.3.1.1 Số liệu th cấp ............................................................................................ 2 1.3.1.2 Số liệu sơ cấp ............................................................................................. 2 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu .......................................................................... 4 1.4 Ph m vi nghiên c u. ............................................................................................. 6 1.4.1 Không gian ........................................................................................................ 6 1.4.2 Thời gian ........................................................................................................... 6 1.4.3 Nội dung ............................................................................................................ 6 1.5 Ý nghĩa c a đ tài ................................................................................................. 6 1.6 K t cấu c a đ tài ................................................................................................. 6 CH NG 2: C S LÝ LU N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U ................... 8 2.1 Tổng quan v ti n g i ti t ki m và khách hàng g i ti t ki m ......................... 8 2.1.1 Tiền gửi tiết kiệm .............................................................................................. 8 2.1.1.1 Khái niệm tiền gửi tiết kiệm ....................................................................... 8 2.1.1.2 Đặc điểm và phân lo i c a tiền gửi tiết kiệm ............................................. 8 2.1.1.3 Th tục gửi tiền gửi tiết kiệm ..................................................................... 8 GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ vi SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 9. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long 2.1.1.4 Thẻ tiết kiệm: ............................................................................................. 9 2.1.1.5 Địa điểm nhận và chi tr tiền gửi tiết kiệm .............................................. 10 2.1.1.6. Lãi suất và phương th c tr lãi ................................................................ 10 2.1.1.7 Hình th c tiền gửi tiết kiệm .................................................................... 10 2.1.1.8 Rút gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm ............................................................... 11 2.1.2 Khách hàng gửi tiền tiết kiệm............................................................................ 11 2.1.2.1 Khái niệm khách hàng gửi tiền gửi tiết kiệm ........................................... 11 2.1.2.2 Hành vi c a người tiêu dùng .................................................................... 12 2.2 L c kh o tài li u ............................................................................................... 14 2.3 Gi i thích các bi n đ c l p đ c đ a vào mô hình......................................... 15 CH NG 3: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ M C Đ NH H NG C A CÁC NHÂN T Đ N QUY T Đ NH G I TI N C A KHÁCH HÀNG VÀO SACOMBANK .............................................................................................................. 18 3.1 Tổng quan l ch s hình thành và phát tri n c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín ................................................................................................................ 18 3.2 K t qu ho t đ ng c a Sacombank Chi nhánh Vĩnh Long nĕm 2014 -2016.21 3.3 Phân tích nh h ng c a các nhân t đ n quy t đ nh g i ti n c a khách hàng vào Ngân hàng. ................................................................................................. 22 3.3.1 Mô t mẫu nghiên c u..................................................................................... 22 3.3.1.1 Thông tin cá nhân ..................................................................................... 22 3.3.1.2 Thông tin về tiền gửi tiết kiệm c a khách hàng ....................................... 28 3.3.2 Các yếu tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền c a khách hàng ..................... 36 CH NG 4: CÁC GI I PHÁP GIÚP TĔNG L NG KHÁCH HÀNG VÀ L NG TI N G I TI T KI M VÀO NGÂN HÀNG. ........................................... 39 4.1 Nh ng thu n l i và c h i.................................................................................. 39 4.1.1 Thuận lợi ......................................................................................................... 39 4.1.2 Cơ hội .............................................................................................................. 39 4.2 Khó khĕn và thách th c ..................................................................................... 40 4.2.1 Khó khăn ......................................................................................................... 40 4.2.2 Thách th c ....................................................................................................... 40 4.3 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng huy đ ng t i NH .................. 41 4.3.1Nâng cao uy tín và phát triển thương hiệu ....................................................... 41 4.3.2. Chăm sóc khách hàng..................................................................................... 42 4.3.3. Gi i pháp về lãi suất ....................................................................................... 43 GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ vii SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 10. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long CH NG 5: K T LU N VÀ KI N NGH ............................................................... 45 5.1. K t lu n ................................................................................................................. 45 5.2. Ki n ngh ............................................................................................................... 46 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................ 49 PH L C 1 .................................................................................................................... xii PH L C 2 ................................................................................................................... xvi GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ viii SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 11. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long DANH M C BI U Đ , S Đ Trang Sơ đ 2.1 Tiến trình quyết định mua hàng c a người tiêu dùng ......................... 12 Sơ đ 3.1: Cơ cấu t ch c ho t động c a Sacombank – CN Vĩnh Long............. 20 Biểu đ 3.1 Giới tính c a đối tượng nghiên c u................................................... 23 Biểu đ 3.2 trình độ học vấn c a đối tượng nghiên c u ....................................... 24 Biểu đ 3.3 Nghề nghiệp c a đối tượng nghiên c u ............................................ 24 Biểu đ 3.4 Tình tr ng hôn nhân c a đối tượng nghiên c u ................................ 25 Biểu đ 3.5 Thu nhập trung bình hàng tháng hộ gia đình đối tượng nghiên c u . 26 Biểu đ 3.6 Chi tiêu trung bình hàng tháng c a đối tượng nghiên c u ................ 27 Biểu đ 3.7 Phần trăm dự phòng c a đối tương nghiên c u ............................... 28 Biểu đ 3.8 Mục đích gửi tiết kiệm c a đối tượng nghiên c u ............................ 28 Biểu đ 3.9 Kênh thông tin tìm hiểu Ngân hàng .................................................. 29 Biểu đ 3.10 Lãi suất kh o sát đối tượng nghiên c u .......................................... 32 Biểu đ 3.11Có người quen làm việc t i Ngân hàng c a đối tượng nghiên c u .. 34 Biểu đ 3.12 Thời gian giao dịch t i Ngân hàng c a đối tượng kh o sát ............. 36 GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ ix SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 12. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long DANH M C B NG Trang B ng 1.1 Cơ cấu mẫu phỏng vấn theo quyết định gửi tiền ..................................... 4 B ng 2.1 T ng hợp biến với dấu kì vọng được xem xét trong mô hình h i quyđa biến ........................................................................................................................ 16 B ng 3.1 Kết qu ho t động c a Sacombank Vĩnh Long năm 2014 -2016 ........ 21 B ng.3.2 Độ tu i c a đối tượng nghiên c u ......................................................... 23 B ng 3.3 Kho n dự phòng đối tượng nghiên c u ................................................. 27 B ng 3.4 Các yếu tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng vào Ngân hàng ...................................................................................................... 30 B ng 3.5 Hình th c gửi tiết kiệm......................................................................... 33 B ng 3.6 Kho ng cách từ nơi ở đến Ngân hàng gần nhất .................................... 34 B ng 3.7 Các Ngân hàng chọn gửi tiết kiệm ........................................................ 35 B ng 3.8 Kết qu ước lượng mô hình Probit ........................................................ 37 GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ x SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 13. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long DANH M C VI T T T  CN : Chi nhánh CVTV : Chuyên viên tư vấn GTTK : Gửi tiền tiết kiệm HĐV : Huy động vốn KKH : Không kỳ h n NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương m i Sacombank-CN Vĩnh : Ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương Tín Long – PGD Trà Ôn – Chi nhánh Vĩnh Long – Phòng giao dịch Trà Ôn Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín STK : S tiết kiệm TCTD : T ch c tín dụng TD : Tín dụng GTTK : Gửi tiền tiết kiệm TMCP : Thương m i c phần VHĐ : Vốn huy động PGD : Phòng giao dịch GVHD: Th.S Lê C nh Bích Thơ xi SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Trang
 14. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long CH NG 1: GI I THI U 1.1 Lý do ch n đ tài Trong ho t động kinh doanh c a Ngân hàng thương m i, vốn huy động đóng vai trò là đầu vào quan trọng t o ngu n ho t động cho Ngân hàng, trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng rất lớn. Vì vậy, trong giai đo n hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, công tác huy động vốn nói chung và huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tầng lớp dân cư t i các Ngân hàng thương m i trở thành mục tiêu chiến lược để đáp ng đầu vào cho ho t động kinh doanh c a Ngân hàng. Trong bối c nh nền kinh tế suy thoái như hiện nay, theo đề án tái cấu trúc và thanh lọc hệ thống Ngân hàng thương m i c a Ngân hàng nhà nước, những Ngân hàng thương m i không có tình hình tài chính lành m nh và năng lực, quy mô đ lớn sẽ không đ s c c nh tranh. Trước tình hình đó, các Ngân hàng thương m i sẽ ph i đưa ra nhiều chiến lược khác nhau để có thể huy động được ngu n tiền gửi tiết kiệm nhàn rỗi từ dân cư. Đây là vấn đề rất quan trọng đ m b o đầu vào cho ho t động c a các Ngân hàng thương m i. Chính vì những lý do trên nên lượng tiền gửi tiết kiệm ở các Ngân hàng bị thu hẹp, huy động vốn trở nên khó khăn. C nh tranh giữa các Ngân hàng thương m i c phần, Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng quốc doanh ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt là sau khi nền kinh tế Việt Nam dần đi vào n định. Mặc dù ph i đối mặt với khó khăn lớn nhưng tiềm năng phát triển c a ngành Ngân hàng nước ta là không thể ph nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao so với khu vực và thế giới, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng. Hơn nữa, hội nhập kinh tế quốc tế đem đến cơ hội mở rộng thị trường ho t động, các NHTM có cơ hội tiếp cận, ng dụng công nghệ mới và học hỏi nhiều kinh nghiệm qu n lý c a Ngân hàng nước ngoài, từ đó sẽ giúp các NHTM trong nước không ngừng hoàn thiện về năng lực qu n lý, chất lượng nhân lực và công nghệ để tăng cường “s c khỏe” đ m nh khi đất nước hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Kinh tế đất nước ngày càng phát triển, lượng vốn cần cho ho t động s n xuất, kinh doanh c a nền kinh tế ngày càng lớn, đòi hỏi ho t động huy động tiền gửi c a Ngân hàng cũng ph i phát triển tương ng. Tuy nhiên, để ho t động huy động tiền gửi có hiệu qu cao, t c là ngu n tiền gửi huy động ph i đáp ng yêu cầu c a Ngân hàng với chi phí thấp nhất, ở m c r i ro Ngân hàng chấp nhận được thì Ngân hàng ph i luôn lập kế ho ch huy động tiền gửi c a mình trong từng giai đo n một cách cụ thể, khách quan và sát thực tế. Bên c nh đó, nhu cầu khách gửi tiền ngày càng đa d ng, đòi hỏi các nhà qu n trị ph i tìm hiểu về nhu cầu thị trường và những nhân tố nào nh hưởng tới quyết định gửi tiền c a khách 1
 15. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long hàng, từ đó làm sao để thu hút l i ngu n khách hàng đã rời bỏ Ngân hàng, duy trì khách hàng hiện t i và tìm kiếm khách hàng cho tương lai. Điều đó cho thấy nghiên c u các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền c a khách hàng cá nhân có vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh c a Ngân hàng, giúp Ngân hàng hiểu rõ nhu cầu phong phú, đa d ng và hay thay đ i c a khách hàng. Từ đó Ngân hàng mới có cơ sở đề ra biện pháp thỏa mãn thị hiếu c a khách hàng, nhờ đó Ngân hàng sẽ đ t được các mục tiêu đề ra. Từ thực tiễn đó, tôi chọn đề tài: “Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tínChi nhánh Vĩnh Long” làm khóa luận tốt nghiệp c a mình. 1.2 M c tiêu nghiên c u: 1.2.1 M c tiêu chung Mục tiêu nghiên c u t ng quát c a khóa luận là phân tích những nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn c a khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm vào Sacombank Vĩnh Longnhằm đưa ra những gi i pháp giúp đáp ng tốt hơn nhu cầu c a khách hàng, trên cơ sở đó thu hút được nhiều hơn lượng tiền gửi tiết kiệm từ dân cư. 1.2.2 M c tiêu c th - Đánh giá thực tr ng gửi tiết kiệm t i Ngân hàng c a khách hàng từ năm 2014 -2016. - Xác định các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiết kiệm vào Ngân hàng c a khách hàng. - Đề xuất một số gi i pháp nhằm làm tăng lượng tiền gửi tiết kiệm t i Sacombankchi nhánh Vĩnh Long 1.3 Ph ng pháp nghiên c u 1.3.1 Ph ng pháp thu th p s li u 1.3.1.1 S li u th cấp - Thu thập số liệu th cấp từ báo cáo ho t động kinh doanh, báo cáo tài chính c a SacombankChi nhánhVĩnh Long từ năm 2014 đến năm 2016. - Các t p chí, luận văn, giáo trình về Ngân hàng, tài chính, các nghiên c u khoa học, internet,… 1.3.1.2 S li u s cấp a) Xây dựng b ng câu hỏi Xây dựng b ng câu hỏi dựa trên các thông tin cần cho mô hình nghiên c u và từ các yếu tố nh hưởng đến số lượng tiền gửi tiết kiệm c a khách hàng cá nhân t iSacombank. 2
 16. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long B ng câu hỏi thiết kế xong sẽ phỏng vấn 5 khách hàng ngẫu nhiên để kiểm ra m c độ rõ ràng c a câu hỏi. Sau đó chỉnh sửa hoàn thiện. Xét duyệt c a GVHD. Tiến hành phỏng vấn. Bố cục b ng câu hỏi: + Phần nội dung chính: bao g m các câu hỏi liên quan đến việc gửi tiết kiệm như: Ngân hàngđược lựa chọn gửi tiền, lãi suất, kho ng cách đến Ngân hàng, chất lượng phục vụ,…. + Phần thông tin cá nhân c a đáp viên: bao g m các câu hỏi liên quan đến họ tên, địa chỉ, giới tính thu nhập, chi phí trung bình hàng tháng ,… b)Xác định cỡ mẫu Có 3 yếu tố nh hưởng đến cỡ mẫu cần chọn là độ biến động c a dự liệu, độ tin cậy trong nghiên c u và kho ng sai số cho phép. Cỡ mẫu xác định theo công th c: (Đoàn Hoài Nhân, 2014) Z a /2 n=p(1-p)( )2  Trong đó n: Cỡ mẫu p: tỷ lệ xuất hiện các phần tử trong đơn vị lấy mẫu (0< p max P – p2 => max V’=1-2p=0 =>p= 0.5 => p(1-p)=0.25 (1) + Độ tin cậy c a nghiên c u. Do thời gian có h n nên đề tài chọn độ tin cậy ở m c 90%, sai số tối đa là α= 10%. Ta có giá trị b ng c a phân phối chuẩn Z ng với độ tin cậy là 90% là Z /2 =1.645 (2) + Sai số cho phép với cỡ mẫu nhỏ là 10% (3) Kết hợp (1) (2) (3) ta có cỡ mẫu n=68 quan sát Đề tài sử dụng bộ số liệu g m 80 quan sát. Như vậy với những yêu cầu đặt ra đối với cỡ mẫu thì số quan sát là 80 đã đ để tiến hành nghiên c u. 3
 17. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long c)Phương pháp chọn mẫu Mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu phi xác suất, cụ thể là chọn mẫu thuận tiện. Mẫu phỏng vấn được lấy theo chỉ tiêu: Khách hàng có gửi tiết kiệm t i Sacombank hoặc có sử dụng s n phẩm dịch vụ c a Sacombank nhưng chưa sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm t i tỉnh Vĩnh Long. Thực tế thu được 51 mẫu, trong đó 40 mẫu (chiếm 67.5%) là khách hàng có gửi tiết kiệm, và 11 mẫu (chiếm 32.5%) là không gửi tiết kiệm t i Sacombank. B ng 1.1 C cấu m u ph ng vấn theo quy t đ nh g i ti n T nh Ch tiêu S l ng Tỷ l (%) Khách hàng có gửi tiết kiệm t i 40 67.5% Sacombank Khách hàng không gửi tiết kiệm 11 32.5% t i Sacombank Tổng 51 100% ( Nguồn: Số liệu sơ cấp năm 2017) 1.3.2 Ph ng pháp phân tích s li u Dựa vào mục tiêu cụ thể, các phương pháp nghiên c u được chọn là: h i quy tuyến tính ,thống kế mô t , số tương đối, số tuyệt đối và phương th c suy luận, …. M c tiêu 1: Sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối và số tương đối, để đánh giá thực tr ng gửi tiền tiết kiệm t i Sacombank, các chỉ tiêu tài chính và đo lường thái độ hành vi c a khách hàng. + Phương pháp so sánh số tuyệt đối Sử dụng số liệu so sánh c a năm sau với số liệu năm trước c a các chỉ tiêu có biến động hay không, tìm ra nguyên nhân và nêu ra gi i pháp( nếu có). Y  Y  Y0 Y : Phần chênh lệch tăng( gi m) các chỉ tiêu kinh tế Y : Chỉ tiêu năm sau Y0: Chỉ tiêu năm gốc + Phương pháp so sánh số tương đối So sánh m c tăng trưởng các chỉ tiêu qua các năm và so sánh các chỉ tiêu với nhau từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra gi i pháp( nếu có) Y  Y0 %Y  *100% Y0 4
 18. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long Trong đó %Y : Biểu hiện tốc độ tăng trưởng Y: Chỉ tiêu năm nay Y: Chỉ tiêu năm góc M c tiêu 2: Đề tài sử dụng, phương pháp thống kê mô t , tần số, giá trị trung bình, thang đo Likert (5 điểm) để thống kê mục đích gửi tiền, các yếu tố quan trọng khi chọn Ngân hàng gửi tiền và lượng tiền gửi vào Ngân hàng c a khách hàng, số lần xuất hiện, giá trị trung bình c a các biến trong phỏng vấn. Mô hình h i quy đa biến để đo lường sự nh hưởng c a các nhân tố đến quyết định gửi tiền vào Ngân hàng. + Phương pháp thống kê mô t Các đ i lượng thống kê mô t để phân tích các dử liệu đo lường bằng thang đo Likert (5 điểm) để thể hiện m c độ ưa thích hay không ưa thích, tốt hay xấu về một đối tượng nào đó, ý nghĩa c a từng giá trị đối với mỗi m c độ được đánh giá như sau: Từ 1-1.8: Rất không quan trọng Từ 1.9 -2.6: Không quan trọng Từ 2.7 -3.4: Bình thường Từ 3.5 -4.2: Quan trọng Từ 4.3- 5: Rất quan trọng + Mô hình h i quy đa biến xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền được trình bày như sau: Y  0  1 X1  2 X 2  3 X 3  4 X 4  5 X 5  6 X 6  7 X 7  8 X 8  9 X 9   Trong đó : Biến phụ thuộc (Y): biến gi , thể hiện quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng, nhận hai giá trị 0 là khách hàng không có gửi tiết kiệm t i Sacombank 1 là khách hàng có gửi tiết kiệm t i Sacombank  0 là hệ số chặn c a mô hình. i: Các hệ số ước lượng c a các biến độc lập (i=1,2,3,4,5,6,7,8) X1: Thu nhập trung bình hàng tháng c a khách hàng X2: Chi tiêu trung bình hàng tháng c a khách hàng X3: Lãi suất tiền gửi X4: Giới tính khách hàng X5: Đa d ng s n phẩm. X6: Chất lượng phục vụ c a nhân viên Ngân hàng X7: Khuyết mãi c a Ngân hàng 5
 19. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long X8: Có người quen, người thân làm việc t i Ngân hàng X9: Kho ng cách từ nhà đến Ngân hàng  là sai số c a mô hình h i quy M c tiêu 3: Phương th c sử dụng trong phần này ch yếu là phân tích t ng quát, thống kê suy luận để nhận định toàn bộ về tình hình hiện nay và đề ra gi i pháp nhằm nâng cao hiệu qu và chất lượng cho ho t động huy động c a Ngân hàng. Đề tài chọn phương pháp suy luận để đề xuất gi i pháp. Từ những thiếu sót và những điều còn h n chế đề tài sẽ đề xuất một số gi i pháp phù hợp. Phương tiện nghiên c u: Đề tài sử dụng phần mềm sử lý và phân tích số liệu như: phần mềm Excel để xử lý số liệu sơ cấp và th cấp, phần mềm Stata để ch y h i quy đa biến. Bên c nh việc sử dụng mô hình h i quy trong kinh tế lượng để xác định các yếu tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm và lượng tiền c a khách hàng cũng như kiểm tra mối tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình. 1.4 Ph m vi nghiên c u. 1.4.1 Không gian Ph m vi nghiên c u là t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Vĩnh Long 1.4.2 Th i gian Đối tượng nghiên c u các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín ch yếu ở khu vực tỉnh Vĩnh Long. Tài liệu nghiên c u làsơ cấp được thu thập theo số liệu thống kê từ b ng câu hỏi kh o sát khách hàng c a Ngân hàng từ ngày 13/2/2017 đến ngày 13/5/2017. Sử dụng phần mềm SPSS để kiểm định mô hình nghiên c u. 1.4.3 N i dung Nghiên c u tác động c a các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền c a khách hàng cá nhân vào Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long. 1.5 Ý nghĩa c a đ tài Đề tài cho thấy được những nhân tố nh hưởng đến lượng TGTK vào Ngân hàng. Từ đó đề ra các biện pháp nhầm năng cao chất lượng TGTK c a khách hàng cá nhân vào Ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu qu huy động vốn c a SacombankChi nhánh Vĩnh Long. 1.6 K t cấu c a đ tài Ngoài phần mở đầu, kết luận các b ng biểu, danh mục tài liệu tham kh o, phụ lục, đề tài này được chia làm 5 phần: Chương 1: Cơ sở lý luận về các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng thương m i. 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2