intTypePromotion=1
ADSENSE

Các dạng thị trường lao động

Xem 1-20 trên 461 kết quả Các dạng thị trường lao động
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " thị trường việc làm và thị trường lao động "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p bongbongcam 12-08-2010 1038 435   Download

 • Trong 5 năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tê - xã hội 2001- 2010 của Đảng, việc tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy phát triển đồng bộ các loại thị trường, trong đó có thị trường lao động có tầm quan trọng đặc biệt. Đây là cơ sở để đảm bảo sự phát triển nhanh, vững chắc về kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho người lao động...

  doc6p duykhoi027 23-10-2011 308 100   Download

 • Phát triển thị trường lao động nước ta các năm 2005-2010 Trong 5 năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tê - xã hội 2001- 2010 của Đảng, việc tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế kinh

  doc6p duykhoi027 14-10-2011 195 53   Download

 • Nâng cao chất lượng quản lí đào tạo ở các trường Cao đẳng là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Bài viết đề cập công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay.

  pdf5p violympus 11-03-2019 32 2   Download

 • Dựa trên khảo sát của chúng tôi về nhu cầu lao động lành nghề cho các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương, người viết đề xuất một số giải pháp để cải thiện các chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, cần có sự hợp tác tốt giữa trường cao đẳng nghề và doanh nghiệp trong các chủ đề như: mục tiêu đào tạo, nội dung các khóa đào tạo, quản lý quá trình đào tạo và đánh giá tiêu chí.

  pdf11p nguathienthan1 20-11-2019 22 2   Download

 • Đà Lạt trong nhiều năm gần đây đã đánh dấu sự chuyển mình rất lớn trong bức tranh kinh tế xã hội của mình. Góp phần vào sự chuyển mình đó phải kể đến vai trò của lao động nữ nhập cư ở Đà Lạt. Bài viết này tập trung vào sự chuyển đổi việc làm của lao động nữ nhập cư và các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển đổi đó trong thị trường lao động ở Đà Lạt.

  pdf10p chauchaungayxua6 29-06-2020 5 0   Download

 • Việt Nam đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ chính thức được thành lập vào cuối năm 2015. Bên cạnh việc chuẩn bị và hoàn thiện các thể chế, chính sách, các điều kiện gia nhập AEC, Việt Nam cũng cần phải chuẩn bị một nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu của thị trường khi hội nhập AEC. Bài viết phân tích thực trạng chất lượng nhân lực Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của thị trường lao động ASEAN.

  pdf7p trinhthamhodang6 08-07-2020 19 4   Download

 • Thị trường BĐS phát triển là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước và nâng cao đời sống của các tầng lớp dân cư.Thị trường Bất động sản cùng với thị trường vốn và thị trường lao động là các thị trường trung tâm trong nền kinh tế thị trường. Kinh doanh BĐS là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng thu ngân sách và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội đối với một quốc gia....

  doc46p machung2189 05-01-2011 697 317   Download

 • Tăng trưởng kinh tế, hay nói chung mọi hoạt động kinh tế thì mục đích cuối cùng cũng là để phục vụ nhu cầu con người. Như vậy, lao động vừa là đầu vào cho quá trình tăng trưởng, vừa là người hưởng thụ những thành quả ấy. Trước đây, lao động chỉ được xem xét với góc độ số lượng, nhưng mô hình kinh tế hiện đại gần đây đã nhấn mạnh tới khía cạnh phi vật chất của lao động gọi là vốn nhân lực, đó là các lao động có kỹ năng sản xuất, lao...

  pdf28p taurus23 12-09-2012 398 139   Download

 • Đảng ta luôn khẳng định "giáo dục là quốc sách hàng đầu" . Về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong đó có đào tạo nghề đã được ban chấp hành TW đảng khóa X chỉ rõ "...phát triển mạnh hệ thống nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho các khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực và cho thị trường xuất khẩu lao động..."

  pdf134p muathi2013 19-05-2013 142 28   Download

 • Kinh tế học lao động nghiên cứu, xem xét cách thức tổ chức, vận hành và kết quả của thị trường lao động; các quyết định của các chủ thể trên thị trường lao động không chỉ ở hiện tại mà còn cả trong tương lai; và các chính sách công liên quan đến khía cạnh lao động-việc làm. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Kinh tế học lao động: Chương 1 - Giới thiệu tổng quan kinh tế học lao động - Đặng Đình Thắng".

  pdf12p huyenngoc0628 05-11-2015 79 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 giúp người học hiểu về "Lao động với phát triển kinh tế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nguồn lao động và các nhân tố ảnh hưởng, thị trường lao động ở các nước đang phát triển, vai trò của lao động với phát triển kinh tế, đặc điểm thị trường lao động ở các nước đang phát triển.

  pdf33p solacnhat321 24-08-2018 63 6   Download

 • Bài viết Phát triển các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay trình bày: Thị trường hàng hoá và dịch vụ trong nước liên tục phát triển; thị trường tài chính, tiền tệ phát triển nhanh trên nhiều mặt, trở thành kênh quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội; thị trường bất động sản tiếp tục được hoàn thiện; thị trường lao động đã được hình thành trên phạm vi cả nước; thị trường khoa học công nghệ đang dần phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p sobinhoangson 29-04-2018 81 4   Download

 • Lao động là người khuyết tật là lực lượng lao động không nhỏ trong xã hội, họ có quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó có quyền về việc làm bền vững. Cũng như bao người bình thường khác, người khuyết tật nếu được tạo điều kiện về môi trường làm việc, có công việc, có thu nhập thì sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội, mà còn có thể mang lại những đóng góp lớn cho cộng đồng. Nhà nước đã có chính sách về hỗ trợ việc làm đối với lao động là người khuyết tật nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho họ trong thị trường lao động.

  pdf6p kethamoi 01-10-2019 78 3   Download

 • Bài viết "Cho thuê lại lao động và những yêu cầu đặt ra đối với việc điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam" trình bày việc thừa nhận về mặt pháp lý đối với loại hình dịch vụ này trong một văn bản pháp lý cao nhất, đồng thời có các quy định bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động cho thuê lại góp phần tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các chủ thể tham gia, cũng như giúp cho Nhà nước quản lý thị trường lao động một cách có hiệu quả.

  pdf7p vinaruto2711 05-04-2019 38 0   Download

 • Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2017, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ chủ yếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên.

  pdf44p elandorr 05-12-2019 10 0   Download

 • Thế giới đang chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hoà bình, hợp tác, phát triển. Quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang trở thành xu hướng tất yếu của thời đại. Các quốc gia dân tộc qua đó có thể giải quyết những vấn đề chung để cùng phát triển. Tuy nhiên ta cũng nhận ra mặt trái của nó khi một thế giới bao gồm đa dạng các quốc gia dân tộc, với sự phức tạp, muôn màu của các nền kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội đang cũng tham gia vào quá trình này....

  pdf98p ngochanh 28-07-2009 2301 538   Download

 • Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét về thị trường lao động một cách chi tiết hơn. Do chúng ta đã bàn về cầu tài nguyên một cách tương đối chi tiết trong chương trước, hãy bắt đầu xem xét cung lao động. Tổng quan Các cá nhân có một lượng thời gian cố định được sử dụng cho các làm việc và nghỉ ngơi. Nếu một giờ bổ sung được sử dụng cho công việc, khi đó các hình thức sử dụng thay thế khác sẽ ít đi một giờ. Chi phí cơ hội của một giờ nghỉ...

  pdf6p phuonghoangnho 21-04-2010 192 43   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề GTVT trung ương, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo nghề phù hợp với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường cao đẳng nghề GTVT trung ương, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường lao động, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế của nước ta hiện nay.

  pdf225p chumeorocky 10-01-2018 95 13   Download

 • Đất nước Việt Nam ta sau nhiều năm giành được độc lập, nền kinh tế vẫn đi theo con đường tự cấp tự túc. Cho đ năm 1986, ến nước ta mới bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước,như nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã xác định: “Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường …,thúc đẩy sự hình thành phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường...

  pdf25p xuan2013 17-01-2013 58 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các dạng thị trường lao động
p_strCode=cacdangthitruonglaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2