Sản xuất của doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 8351 kết quả Sản xuất của doanh nghiệp
 • Mục đích của nghiên cứu Mạng lưới kinh doanh và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bằng chứng thực nghiệm từ ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống là nhằm kiểm tra mối tương quan giữa mạng lưới kinh doanh và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống.

  pdf20p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 29 4   Download

 • Bài tiểu luận: Lý thuyết quyết định và ứng dụng trong việc lựa chọn phương án sản xuất của doanh nghiệp với mục đích  tìm hiểu lý thuyết quyết định trên cơ sở lý luận, đồng thời ứng dụng lý thuyết này trong việc đánh giá và lựa chọn được phương án sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình. 

  doc24p thituoi94_94 23-08-2015 51 14   Download

 • Bài thuyết trình Thống kê doanh nghiệp: Thống kê kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trình bày các nội dung chính: Giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân An Điền, thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf24p nluu9184 28-04-2014 70 13   Download

 • Chương 2 trình bày những vấn đề về thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp. Những nội dung cần nắm trong chương này đó là: Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê kết quả sản xuất, hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, phương pháp tính kết quả sản xuất của doanh nghiệp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất.

  pdf60p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 23 3   Download

 • Bài viết Cần Thơ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nêu lên số lượng và quy mô của các doanh nghiệp, sự phân bổ các ngành sản xuất của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 8 1   Download

 • Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến xác định địa điểm của doanh nghiệp. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái quát về địa điểm sản xuất của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định địa điểm sản xuất, các phương pháp xác định địa điểm sản xuất.

  pdf19p deja_vu1 07-02-2018 1 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp bảo ngọc"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p demtichlieu 15-07-2010 732 476   Download

 • Chỉ tiêu biểu thị khối lượng sản xuất. Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất về mặt khối lượng, người ta sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất. Khái niệm:Giá trị sản xuất là chỉ tiêu biểu thị toàn bộ giá trị của sản phẩm do hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo ra trong thời gian nhất định (Gs). Bao gồm 5 yếu tố: - Giá trị thành phẩm sản xuất, đây là yếu tố chủ yếu , chiếm tỷ trọng lớn (Gt).

  pdf15p quangngoc368 29-12-2009 1019 315   Download

 • Hệ thống trồng trọt hợp lý là tổng thể các biện pháp kinh tế, tổ chức và kỹ thuật tiến bộ để sử dụng đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả nguồn lực sản xuất nhằm tạo ra nhiều sản phẩm trên đơn vị diện tích, với chi phí ít nhất trên đơn vị sản phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao độ phì của đất. Hạn chế tính thời vụ trong sản xuất, tạo điều kiện để sử dụng đầy đủ, có hiệu quả các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp....

  ppt63p delly12 24-10-2011 96 26   Download

 • Nội dung chương 2 Quản trị quá trình sản xuất trong doanh nghiệp thuộc bài giảng Quản trị kinh doanh nhằm trình bày về quản trị quá trình sản xuất, mục tiêu của quản trị sản xuất, nội dung quản trị sản xuất, thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất, tổ chức quá trình sản xuất trong doanh nghiệp.

  pdf92p narrow_12 17-07-2014 103 20   Download

 • Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất về mặt khối lượng, người ta sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất. Khái niệm:Giá trị sản xuất là chỉ tiêu biểu thị toàn bộ giá trị của sản phẩm do hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo ra trong thời gian nhất định (Gs).

  pdf15p augi12 17-01-2012 83 19   Download

 • Theo nghĩa rộng , vốn sản xuất trong xây dựng của doanh nghiệp đó là nguồn nguyên liệu, vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin, uy tín... của doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích sản xuất và kinh doanh để sinh lời.

  doc33p anh525354 15-03-2013 53 15   Download

 • Bài thuyết trình Chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính: hệ thống chỉ tiêu kết quả sản xuất trong doanh nghiệp, giới thiệu chung về doanh nghiệp, tài liệu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp.

  pdf33p nluu9184 28-04-2014 76 15   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến máy móc thiết bị, đầu tư công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của mính… Tất cả những yếu tố đó muốn đạt được thí đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn đầu tư lớn.

  pdf72p buoi_chieu 24-04-2013 43 13   Download

 • NHNo & PTNT VN Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam NHNN VNĐ NHTM PGD WTO CBVC NH DADT SXKD QĐ-CP DNNN NĐ TNHH BHXH BHYT HĐQT POS KTNQ LNST TCTD DN CBTD Ngân hàng nhà nước Việt Nam đồng Ngân hàng thương mại Phòng giao dịch Tổ chức thương mại thế giới Cán bộ viên chức Ngân hàng Dự án đầu tư Sản xuất kinh doanh Quyết định- Chính phủ Doanh nghiệp nhà nước Nghị định Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Hội đồng quản trị Máy chấp nhận...

  pdf48p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 52 12   Download

 • Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp đó hoạt động trong nền kinh tế thị trường, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

  doc101p tiencuong 20-07-2009 1319 618   Download

 • Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 2.1. Ph-ơng pháp tính kết quả sản xuất của doanh nghiệp: Các chỉ tiêu thống kê kết quả SXKD gồm 2 nhóm chỉ tiêu sau đây: 2.1.1. Nhóm chỉ tiêu hiện vật: a. Chỉ tiêu sản l-ợng hiện vật: Là dùng đơn vị đo l-ờng phù hợp với tính chất vật lý tự nhiên để thống kê khối l-ợng sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra trong kỳ. b.

  pdf13p thinhlu 08-10-2011 609 186   Download

 • Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại thời điểm lập BCTC. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào BCĐKT, có thể nhận xét, đánh giá chung về tình hình tài chính, cơ cấu tài sản và năng lực kinh...

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 239 123   Download

 • Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. các doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững trên thị trường, nuốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của doanh nghiệp khác thì không còn cách nào phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm chú trọng.

  doc67p quynhlan90 05-03-2013 165 85   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: " kế hoạch sản xuất v tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf111p kungfu_gautruc 22-07-2010 153 70   Download

Đồng bộ tài khoản