intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa của chợ

Xem 1-20 trên 19752 kết quả Văn hóa của chợ
 • Tiểu luận Triết học "Tư tưởng triết học của Phật giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần và văn hóa của người Việt" có kết cấu nội dung gồm 2 chương: Chương 1 trình bày về tư tưởng triết học của Phật giáo, chương 2 giới thiệu về sự ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần và văn hóa của người Việt. Hy vọng nội dung tiểu luận là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf34p nguyenminhtan06071991 03-12-2015 182 67   Download

 • Địa danh là một loại cứ liệu rất có giá trị đối với việc nghiên cứu vốn từ vựng nói riêng và lịch sử của một ngôn ngữ nói chung. Ngôn ngữ là một thành tố hữu cơ của văn hoá cho nên địa danh không chỉ góp phần nghiên cứu ngôn ngữ của một vùng miền, một đất nước mà còn góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá của một dân tộc. " Nghiên cứu địa danh sẽ góp phần nghiên cứu văn hoá một vùng lãnh thổ - một trong những...

  pdf193p carol123 29-07-2012 142 41   Download

 • Tài liệu " Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp " sau khi phác họa về tình trạng nghèo của nước ta trong những năm gần đây, tài liệu đã đi sâu phân tích các điều kiện lịch sử, truyền thống văn hóa, văn hóa đương đại, sự sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, quan hệ xã hội của nhóm nghèo, đưa ra những hướng giải quyết, những giải pháp cho vấn đề trên, góp phần tích cực vào quá trinh xóa đói giảm nghèo của nước ta...

  pdf28p dibovaodoi03 18-10-2011 163 39   Download

 • Bài viết Quá trình hình thành quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đây giúp cho các bạn biết được sự hình thành quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa 9). Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 75 13   Download

 • Bài viết "Một nét văn hóa của người Khmer" thống kê, miêu tả một vài hoạt động mang tính đặc thù của nó đặt tiền đề cho những khảo sát kỹ hơn ở công trình khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p hera_02 23-04-2016 107 10   Download

 • Bài viết "Tìm hiểu dân cư và truyền thống văn hóa của dân tộc Khmer, Chăm, Hoa ở An Giang" đi sâu phân tích những giá trị truyền thống của dân tộc Khmer, Chăm, Hoa và chỉ ra những đóng góp của chúng trong việc góp phần hình thành và phát triển các giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa độc đáo truyền thống cho miền đất An Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

  pdf6p hera_02 23-04-2016 102 9   Download

 • Bài viết "Vài nét về đời sống và lối sống văn hóa của thanh thiếu niên ở Hà Nội hiện nay" với mục tiêu làm rõ một số nét cơ bản về thực trạng đời sống văn hóa, lối sống của thanh thiếu niên tại thành phố Hà Nội hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề chung nhất cần quan tâm trong xây dựng đời sống văn hóa và lối sống cho thanh thiếu niên Hà Nội trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p tinhyeuhoanang123 28-09-2015 75 7   Download

 • Bài viết Đấu tranh trên mặt trận văn hóa của trí thức miền Nam (1954 - 1975) làm rõ quá trình đấu tranh trên mặt trận văn hóa của trí thức miền Nam giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Văn hóa.

  pdf6p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 67 5   Download

 • Bài viết này trình bày về chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long - nét đặc trưng văn hóa của người Việt Nam Bộ. Chợ “nổi” gắn liền với hoạt động “thương hồ” – một hoạt động kinh tế mang đậm dấu ấn của một vùng văn hóa, đã làm nên nét văn hóa riêng của vùng Nam Bộ.

  pdf10p sansan2 26-05-2018 50 7   Download

 • Bài viết Tính đa dạng văn hóa của ẩn dụ ý niệm về phụ nữ trong Tiếng Việt trình bày giới thiệu các ẩn dụ ý niệm về phụ nữ trong tiếng Việt và chỉ ra những biểu hiện cho thấy sự đa dạng văn hóa của các ẩn dụ này từ hai khía cạnh xuyên văn hóa và nội tại văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p tranminhluanluan 26-05-2018 49 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu và phân tích về những hoạt động giao lưu văn hóa ở chợ “ Tây” trên phố Tô Ngọc Vân ( Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội) hiện nay nhằm đánh giá và dự báo xu hướng phát triển của loại hình chợ “ Tây”.

  pdf14p cumeo5000 16-08-2018 20 0   Download

 • Bài viết này đề cập đến khái niệm cơ bản về nhân cách văn hóa. Đồng thời bài viết tập trung phân tích thực trạng biểu hiện nhân cách văn hóa của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bao gồm: Tầm quan trọng của các giá trị nhân cách, các phẩm chất nghề nghiệp và biểu hiện nhân cách văn hóa cụ thể của sinh viên

  pdf7p comamngo1902 30-03-2019 15 0   Download

 • Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc dân tộc thể hiện trong hệ giá trị của văn hóa dân tộc, nó biểu hiện và định hướng cho sự lựa chọn trong hành động của con người. Những giá trị văn hóa là thước đo trình độ phát triển...

  pdf113p vascaravietnam 15-08-2012 255 110   Download

 • Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xó hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc dân tộc thể hiện trong hệ giá trị của văn hóa dân tộc, nó biểu hiện và định hướng cho sự lựa chọn trong hành động của con người. Những giá trị văn hóa là thước đo trỡnh độ phát triển và...

  pdf97p dellvietnam 24-08-2012 190 71   Download

 • Tiểu luận: Sự thay đổi văn hóa của Nhật Bản và Matsushita nhằm trả lời những câu hỏi về văn hóa của Nhật Bản và Matsushita như: văn hóa truyền thống của Nhật Bản đem lại lợi ích gì cho Matsushita? những giá trị truyền thống đã gây trở ngại gì cho công ty? Matsushita dạy bạn điều gì về mối quan hệ giữa văn hóa xã hội và sự thành công trong kinh doanh?

  pdf15p yellow_12 02-06-2014 347 60   Download

 • Áo dài không chỉ là một trang phục, mà còn là một nét son trong văn hóa Việt, chuyên chở nhân sinh quan Việt Nam, một biểu hiện của bản sắc và tinh thần Việt Nam. Trang phục Áo dài – Biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, dân tộc Việt Nam gần như phải luôn chống nạn ngoại xâm để trường tồn và bảo vệ những giá trị truyền thống về văn hóa, kỷ cương gia đình. Chiếc Áo Dài là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của dân...

  pdf5p sunshine_3 26-06-2013 174 50   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác giá trị văn hóa của đình Hàng Kênh – Hải Phòng phục vụ cho phát triển du lịch nhằm tìm hiểu những giá trị văn hóa của đình Hàng Kênh để thống kê những giá trị về lịch sử ngôi đình, giá trị về điêu khắc, nghệ thuật kiến trúc, di vật còn lưu lại tại đình, từ đó nghiên cứu thực trạng khai thác các giá trị văn hóa của đình phục vụ cho phát triển du lịch, trên cơ sở đó tìm hiểu nghiên cứu ở trên đề xuất một số giải pháp với chính quyền địa phương, ngành du lịch, cũng như các ngành có liên quan của quận trong việc khai thác và bảo tồn các giá trị củ...

  pdf81p cheap_12 10-07-2014 177 37   Download

 • Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 2 do PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những vấn đề tổng quan về văn hoá doanh nghiệp và tinh thần kinh doanh; các kỹ năng trong việc tạo dựng, phát triển, duy trì các giá trị văn hoá của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy cũng như phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam.

  ppt51p cocacola_02 03-10-2015 143 36   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Thực trạng hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên trường Cao đăng Sư phạm Cà Mau trình bày về cơ sở lý luận của hành vi giao tiếp có văn hóa; thực trạng và giải pháp cho hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau.

  pdf126p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 133 31   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng nếp sống văn hóa của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay. Bên cạnh đó, đề tài còn trình bày nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm xây dựng nếp sống văn hóa trong sạch lành mạnh cho sinh viên Nhà trường.

  pdf126p thanhngan29092009 26-09-2018 81 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa của chợ
p_strCode=vanhoacuacho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2