intTypePromotion=3

Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 12

Chia sẻ: Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
104
lượt xem
28
download

Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 12: Chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý du lịch trình bày tầm quan trọng của du lịch đối với nhà nước và những thách thức trong tăng trưởng bền vững, phương pháp lồng ghép tính bền vững vào trong các quy hoạch du lịch, tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp quy hoạch có sự tham gia của các bên liên quan trong quy hoạch và lập chính sách, chức năng của việc đánh giá tác động trong quy hoạch du lịch, lĩnh vực chính sách để tạo ra môi trường thuận lợi cho Du lịch có trách nhiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 12

 1. BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 2. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Mục tiêu Chủ đề Sau khi hoàn thành bài học này, học viên có thể: 1. Du lịch và tầm quan trọng • Giải thích được tầm quan trọng của du lịch đối với nhà nước của nó đối với nhà nước. và những thách thức trong tăng trưởng bền vững 2. Những thách thức trong • Mô tả được phương pháp lồng ghép tính bền vững vào trong tăng trưởng bền vững. các quy hoạch du lịch 3. Lồng ghép tính bền vững • Giải thích tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp trong các quy hoạch du quy hoạch có sự tham gia của các bên liên quan trong quy lịch. hoạch và lập chính sách 4. Sử dụng việc đánh giá tác • Giải thích được chức năng của việc đánh giá tác động trong động trong quy hoạch du quy hoạch du lịch lịch cho tính bền vững. • Xác định các lĩnh vực chính sách để tạo ra môi trường thuận 5. Xác định các lĩnh vực lợi cho Du lịch có trách nhiệm chính sách để tạo ra môi trường thuận lợi cho Du • Xác định các công cụ để thực hiện chính sách Du lịch có lịch có trách nhiệm. trách nhiệm
 3. BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH CHỦ ĐỀ 1: DU LỊCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 4. Tổng quan bài thảo luận: Vai trò của nhà nước trong xây dựng du lịch có trách nhiệm Làm thế nào để lồng ghép tốt nhất du lịch có trách Tầm quan trọng của du nhiệm vào quy hoạch du lịch hiện nay với nhà nước lịch? CHỦ ĐỀ 3 như thế nào và tại sao chúng ta phải thay đổi Làm cách nào để sử dụng những thứ mà chúng ta đánh giá tác động nhằm đang làm? CHỦ ĐỀ 1 thực hiện được những mục tiêu của du lịch có trách nhiệm? CHỦ ĐỀ 4 Làm cách nào du lịch có trách nhiệm có thể Những lĩnh vực nào của giúp duy trì sự tăng chính sách chúng ta phải trưởng về kinh tế đồng giải quyết để hoạt động du thời tạo ra bền vững lịch trở nên có trách nhiệm hơn? CHỦ ĐỀ 2 và những công cụ nào có liên quan? CHỦ ĐỀ 5 Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 5. Đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế Việt Nam VND268,761.0 tỷ VND129,969.0 tỷ VND140,179.0 tỷ 2012 2013 2023 ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CỦA NGÀNH DU LỊCH VÀO GDP CỦA VIỆT NAM: Tỷ giá Đồng Việt Nam là không đổi Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK
 6. Đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế Việt Nam TỶ ĐỒNG % GDP TOÀN NỀN KINH TẾ TỔNG GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP CỦA DU LỊCH & LỮ HÀNH VÀO GDP Trực tiếp Gián tiếp Phát sinh thêm Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK
 7. Đóng góp của ngành du lịch đối với việc làm ở Việt Nam ‘000 Việc làm % LAO ĐỘNG TOÀN NỀN KINH TẾ Trực tiếp Gián tiếp Phát sinh thêm Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK
 8. Tổng giá trị kinh tế của ngành Du lịch Việt Nam năm 2013 US$3.7 tỷ US$6.2 tỷ Trong Vốn đầu tư hay 8.3% trên tổng số Trong GDP trực tiếp hay 4.5% trên tổng số 1,831,300 US$5.9 tỷ Việc làm trực tiếp Chi cho du lịch và vận chuyển hay 3.8% trên tổng số của du khách quốc tế hay 4.6% trên tổng số Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 9. DU LỊCH ĐANG THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở VIỆT NAM Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 10. Du lịch đang được đầu tư lớn ở Việt Nam “Huế đầu tư 9 tỷ đồng khôi phục làng nghề truyền thống” (09/10/13) “Tập đoàn Vingroup xây trung tâm du lịch sinh thái lớn nhất Bình Định” (19/09/13) “Úc hỗ trợ bảo vệ Vườn quốc gia Ba Bể” (16/09/11) “Ba Lan hỗ trợ bảo tồn lăng Tự “PHÚ YÊN CẤP PHÉP HAI DỰ ÁN Đức – Huế” (12/08/13) DU LỊCH” (07/09/11) “ HÀ GIANG ĐẦU TƯ 66 TỶ ĐỒNG TU BỔ PHỐ CỔ ĐỒNG “47 TỶ ĐỒNG ĐỂ NÂNG VĂN” (03/10/13) CẤP BẾN TÀU TRÊN ĐẢO TI-TỐP (vịnh Hạ Long)” (24/07/13) Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 11. Du lịch đóng góp vào nền kinh tế địa phương và phát triển nông thôn ở Việt Nam Lưu trú tại nhà dân (Homestay) Nguồn ảnh : http://www.flickr.com/photos/calflier001/6943300353/; http://www.flickr.com/photos/dalbera/4411151036/; http://www.fotopedia.com/items/flickr-197185820; http://www.flickr.com/photos/marfis75/404877169/; http://www.flickr.com/photos/breweruk/6464624651/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stilt_house_by_Muong_people_in_Mai_Chau-Hoa_Binh-Viet_Nam.jpg
 12. Du lịch cũng đóng góp vào công tác bảo tồn các di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ở Việt Nam
 13. BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH CHỦ ĐỀ 2. THÁCH THỨC CỦA TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG TRONG DU LỊCH Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 14. Phát triển bền vững ảnh hưởng tính cạnh tranh của du lịch ? Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 15. Thách thức trong việc cân bằng giữa tăng trưởng với bền vững Tăng trưởng Bền vững
 16. Một số lý do lý giải tại sao mục tiêu du lịch bền vững khó đạt được 1/2 Thiếu sự cam kết Khung phát triển bền vững còn hạn chế Nhận thức còn hạn chế Quy hoạch nông thôn chưa đầy đủ Quan niệm sai lầm về giá trị đầu tư và ngoại Cơ chế kiểm soát chưa hối trong phát triển bền tương xứng vững Du lịch triển khai tại Phát triển về kinh tế những địa điểm không được ưu tiên phù hợp và lý do sai lầm Ngân quỹ ít ỏi cho việc sửa Uy thế của cộng đồng chữa và nâng cấp địa phương bị hạn chế Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 17. Một số lý do lý giải tại sao mục tiêu du lịch bền vững khó có thể thực hiện được 2/2 …và… Du lịch bền vững không đòi hỏi bất kỳ ai làm bất kỳ điều gì! Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 18. Bước phát triển từ Du lịch bền vững… XÃ HỘI KINH TẾ DU LỊCH BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG
 19. …đến Du lịch có trách nhiệm Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là mỗi quyết định và 1. CHỊU TRÁCH NHIỆM hành động chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày đều tạo ra một tác động. XÃ HỘI KINH TẾ Chúng ta phải DU LỊCH chịu trách nhiệm BỀN VỮNG Chịu trách nhiệm về hành động của 2. CÓ MÔI TRƯỜNG 3. HÃY không chỉ là một ý mình và sử dụng NĂNG HÀNH định. Nó đòi hỏi hành những kiến thức, ĐỘNG LỰC động. Và hành động kỹ năng và nguồn đó phải vì mục đích lực để tạo ra sự DU LỊCH tốt đẹp - dựa trên pháp thay đổi. CÓ TRÁCH NHIỆM luật, đạo đức và luân lý của chúng ta.
 20. Các lợi ích nhà nước có được khi áp dụng cách tiếp cận của Du lịch có trách nhiệm Tạo ra lợi ích kinh tế khả thi về lâu dài cho tất cả Nhiều địa danh du lịch hấp dẫn hơn Đáp ứng nhu cầu thị trường Sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản