intTypePromotion=3

Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 7

Chia sẻ: Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
80
lượt xem
20
download

Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 7: Hỗ trợ các điểm đến du lịch trình bày tầm quan trọng của việc tương tác với cộng đồng tại điểm đến và các cơ quan chính quyền một cách có trách nhiệm, mô tả cách giới thiệu đưa các hoạt động du lịch có trách nhiệm vào cơ chế hợp tác và thỏa thuận với các cộng đồng điểm đến, phương pháp để xây dựng năng lực cho địa phương về tầm quan trọng của du lịch bền vững, mô tả các cách tạo nguồn vốn để hỗ trợ phát triển các điểm đến và cộng đồng du lịch địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 7

 1. BÀI 7. HỖ TRỢ CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH Nguồn ảnh: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mai_Chau_-_Haus_im_Reisfeld,_Palmen.jpg
 2. Tóm tắt bài học Mục tiêu Chủ đề Sau khi kết thúc bài học này, học viên sẽ có thể: 1. Tổng quan việc hỗ trợ • Giải thích tầm quan trọng của việc tương tác với có trách nhiệm với các cộng đồng tại điểm đến và các cơ quan chính quyền điểm đến du lịch một cách có trách nhiệm. 2. Kết hợp các hoạt động • Mô tả cách giới thiệu đưa các hoạt động du lịch có du lịch có trách nhiệm trách nhiệm vào cơ chế hợp tác và thỏa thuận với các vào tương tác với các cộng đồng điểm đến cộng đồng tại điểm đến • Xác định các phương pháp để xây dựng năng lực cho 3. Thúc đẩy du lịch bền địa phương về tầm quan trọng của du lịch bền vững vững tại điểm đến • Liệt kê và mô tả các cách tạo nguồn vốn để hỗ trợ 4. Giúp đỡ tài chính cho phát triển các điểm đến và cộng đồng du lịch địa các điểm đến du lịch phương. bền vững
 3. BÀI 7. HỖ TRỢ CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CHỦ ĐỀ 1. TỔNG QUAN HỖ TRỢ CÓ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH Nguồn ảnh: http://en.wikipedia.org/wiki/Fishing_techniques
 4. Hỗ trợ điểm đến du lịch ở địa phương nghĩa là gì? • Trợ giúp các cộng đồng địa phương quản lý các nguồn tài nguyên liên quan đến du lịch một cách bền vững • Nhận biết nghĩa vụ đạo đức • Nhận biết được rằng điều này cũng có ý nghĩa trong kinh doanh • Yêu cầu không chỉ hỗ trợ người dân địa phương, mà còn môi trường, văn hóa và nền kinh tế địa phương Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/noxstar/5196831438/
 5. Vai trò và lợi ích của việc hỗ trợ các điểm đến du lịch địa phương HỖ TRỢ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG Cùng tham gia Nguồn ảnh: http://pixabay.com/en/together-team-people-circle-hands-235128/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brass_scales_with_cupped_trays.png; http://archive.saga.vn/view.aspx?id=17697; http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Gi%C3%B3ng; http://hinhanh.1ty.vn/view-3074/; http://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Mai_Province
 6. Các nguyên tắc chủ đạo trong hỗ trợ điểm đến du lịch địa phương TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ các bên liên quan tại địa phương để phát Liên kết và hợp tác với các bên liên triển các trải nghiệm du lịch tốt hơn quan chủ yếu GÂY ẢNH HƯỞNG THÔNG BÁO những thay đổi tích cực bằng cách sử cho cộng đồng địa phương về tầm quan dụng sức nặng kinh doanh trọng của việc bảo vệ văn hóa, kinh tế và môi trường của mình CÙNG THAM GIA vào các hoạt động phát triển cộng đồng
 7. Thực hiện hỗ trợ hiệu quả các điểm đến ở địa phương về du lịch bền vững Liên kết với các bên liên Cơ chế phát triển tương quan quan trọng trong Hỗ trợ tài tác du lịch có trách việc thúc đẩy phát triển chính cho du nhiệm du lịch bền vững lịch bền vững • Các chính sách và quy trình tổ chức • Liên kết với các cơ quan chính • Quản lý kinh doanh • Quy tắc ứng xử quyền • Các hoạt động từ thiện • Thỏa thuận hợp tác và đối tác • Đối tác với bộ phận tư nhân của du khách • Nâng cao nhận thức và xây dựng • Tạo vốn năng lực về du lịch bền vững • Tài trợ CHỦ ĐỀ 2 CHỦ ĐỀ 3 CHỦ ĐỀ 4
 8. BÀI 7. HỖ TRỢ CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CHỦ ĐỀ 2. KẾT HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CỘNG ĐỒNG TẠI ĐIỂM ĐẾN Nguồn ảnh: http://www.fotopedia.com/albums/ezz0ai9z4bY/entries/nPvKyUhNM0U
 9. Quản lý các tác động du lịch thông qua bộ quy tắc ứng xử • Một công cụ quản lý “mềm” • Nhằm mục đích giảm các tác động tiêu cực của du lịch bằng cách: – Đào tạo du khách và các doanh nghiệp du lịch – Gây ảnh hưởng tới các hành vi • Có thể thấy nhiều trên toàn thế giới Đào tạo, Gây ảnh giáo dục hưởng Nguồn ảnh: http://luangprabang-tourism.blogspot.com/2010/07/dos-and-donts-in-laos.html
 10. Mối quan hệ trong bộ quy tắc ứng xử du lịch Quy tắc ứng Kinh tế xử Các tổ chức quản lý điểm Tổ chức du đến (DMO) lịch Con người Du ĐIỂM ĐẾN DU khách LỊCH ĐỊA PHƯƠNG Môi trường
 11. Ví dụ nguyên tắc ứng xử của du khách 1/2 Nguồn: Tổng cục Du lịch, Nên và không nên đối với khách du lịch cộng đồng /Do’s and Don'ts in Vietnam for Community-based Tourists, Vietnam
 12. Ví dụ nguyên tắc ứng xử của du khách 2/2 Nguồn: Tổng cục Du lịch, Nên và không nên đối với khách du lịch cộng đồng /Do’s and Don'ts in Vietnam for Community-based Tourists, Vietnam
 13. Các bước quan trọng khi xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử trong du lịch Bản dự thảo nguyên tắc Định nghĩa các ứng xử trách nhiệm • Chúng ta sẽ • Ai sẽ làm cái gì? truyền đạt điều gì? Xác định vấn đề • Chúng ta muốn bảo vệ hay thúc đẩy điểu gì? Tìm sự hỗ trợ • Bộ nguyên tắc sẽ gây ảnh hưởng tới ai?
 14. Các vấn đề quan trọng cần xem xét khi xây dựng dự thảo bộ nguyên tắc ứng xử du lịch Các tác động môi trường TÁC ĐỘNG CỦA DU Các tác động LỊCH LÊN xã hội ĐIỂM ĐẾN Các tác động kinh tế Nguồn ảnh: http://www.flordeplanta.com.ar/categoria/jardin/ http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_Vi%E1%BB%87t_Nam http://archive.saga.vn/view.aspx?id=17697
 15. Các tác động tiềm năng của du lịch lên môi trường của điểm đến Những hoạt động sau có thể trở thành Tiếng ồn vấn đề như Quan sát cuộc sống hoang dã thế nào? Theo các lối mòn, lái xe ở vùng tự Rác thải nhiên, đi thuyền… Hái hoa Các nhóm du lịch lớn Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/superciliousness/15175142/sizes/n/in/photostream/; http://www.flickr.com/photos/photosofsrilanka/4268169172/; http://www.flickr.com/photos/goron/67076452/; http://www.flickr.com/photos/klachi6/7141668687/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiking_at_highest_peak_in_Kosova_-_Gjeravica.JPG; http://www.flickr.com/photos/markturner/3460610476/
 16. Các tác động tiềm năng của du lịch đến người dân địa phương tại điểm đến Những hoạt động sau có thể trở thành vấn Mở rộng ẩm đề như thế thực và văn hóa Dân làng kiếm sống bằng du lịch quốc tế nào? Ăn mặc như ở nhà Tiếng nước ngoài Chụp ảnh người dân địa Các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển phương Nguồn ảnh: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_woman_at_Waikiki_Beach.jpg; http://www.flickr.com/photos/tracy77/1038537421/; http://en.wikipedia.org/wiki/Tourist_sign; http://www.flickr.com/photos/nogoodreason/3355665500/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annie_Lin_taking_a_photo_at_the_Wikimedia_Foundation_office,_2010-10-25.jpg; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_from_Le_Royal_M%C3%A9ridien_Beach_Resort_and_Spa_in_Dubai_2.jpg;
 17. Các tác động tiềm năng của du lịch lên nền kinh tế địa phương tại điểm đến Các khách sạn sở hữu nước Đưa tiền cho ăn xin Mặc cả nhiều ngoài rât lớn Những hoạt động sau có thể trở thành Các nhà hàng sở hữu nước ngoài rất lớn vấn đề Trả mức lương không công bằng cho lao động địa phương như thế nào? Nguồn ảnh: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boy_begging_in_Agra.jpg; http://www.flickr.com/photos/jason_weemin/3031278325/; http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_with_KFC_franchises; http://www.flickr.com/photos/da5ide/795541154/; http://www.flickr.com/photos/davidstanleytravel/8590204805/
 18. Điển hình tốt trong phát triển bộ nguyên tắc ứng xử du lịch hiệu quả Tính bền vững. Các tiêu chí có xem xét đến môi trường, kinh tế hay con người? Tính công bằng. Các tiêu chí có phản ánh lợi ích của tất cả mọi người? Hiệu quả và năng suất. Các tiêu chí có thực tế và theo điển hình tốt trong quản lý bền vững? Tính liên quan. Các tiêu chí có liên hệ trực tiếp với các mục tiêu bền vững của chính điểm đến không?
 19. Chính thức hóa các vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan tại các điểm đến du lịch Chính thức hóa A. Trách nhiệm của cộng đồng chủ Nguyên tắc Các thỏa thuận ứng xử tại điểm hợp tác/ đối tác đến B. Trách nhiệm của các tổ chức du lịch THỎA THUẬN KHÔNG THỎA THUẬN CHÍNH CHÍNH THỨC THỨC
 20. Trách nhiệm của các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch địa phương LÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG LÀ TỔ CHỨC DU LỊCH CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý SẼ: CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý SẼ: • Tuyển dụng nhân viên và hướng dẫn địa phương • Cung cấp các sản phẩm và trải nghiệm • Làm việc với các doanh nghiệp nhỏ địa phương sở hữu chất lượng cho du khách • Không khuyến khích khách cho tiền người ăn xin • Cung cấp môi trường tham quan an toàn • Không khuyến khích khách xả rác và an ninh cho du khách • Không khuyến khích khách phá hoại môi trường tự nhiên • Hiếu khách và chào đón khách du lịch • Không khuyến khích khách mua các loài động vật đang được bảo • Bảo vệ văn hóa và truyền thống địa tồn phương • Hỗ trợ các dự án xã hội và môi trường địa phương • Nâng cao nhận thức của địa phương về • Tôn trọng pháp luật, nguyên tắc và quy tắc địa phương ảnh hưởng tầm quan trọng của việc cân bằng bảo đến hoạt động doanh nghiệp tồn và phát triển kinh tế • Giải thích môi trường và văn hóa theo cách chính xác và toàn vẹn/ • … còn những điểm nào khác? nguyên bản • …còn những điểm nào khác?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản