intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Huỳnh Phước Nghĩa

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
142
lượt xem
31
download

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Huỳnh Phước Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - cung cấp cho các bạn những kiến thức về các yếu tố tác động Marketing; quản trị Marketing và môi trường nội bộ. Đặc biệt, những tình huống được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức này một cách tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Huỳnh Phước Nghĩa

 1. MARKETING CĂN BẢN Chương 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING Biên soạn: Huỳnh Phước Nghĩa
 2. Chương 2: Môi trường Marketing Nội dung:   Các yếu tố tác động Marketing   Quản trị marketing và môi trường nội bộ   Thảo luận tình huống nghiên cứu
 3. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường tác động Marketing Legal Forces Regulartory Political Forces Forces PRODUCT PRICE CONSUMER PLACE PROMOTION Technological Societal Forces Forces Economic & Competitive Forces
 4. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường tác động Marketing   Quy mô, mật độ: dự báo/tính lượng cầu, khu vực và cơ hội thị trường…   Tuổi, nghề, thu nhập: đánh giá khả năng chi tiêu, thói quen chi tiêu, quan niệm về sản phẩm…   Giới tính, học vấn, tôn giáo, dân tộc: đánh giá mức chấp nhận tiêu dùng, những rào cản và những khác biệt hành vi tiêu dùng, thị trường   Phân khúc và tìm ra thị trường mục tiêu
 5. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường tác động Marketing   Bối cảnh kinh tế chung: kinh doanh, ngành nghề, các đầu tư nước ngoài, tai chính…   Thu nhập, tiết kiệm: xu hướng và những gì tác động đến thu nhập…   Chi tiêu dùng (ngành): Xu hướng và những gì tác động đến thói quen tiêu tiền…   Tín dụng: bao gồm cho vay tiêu dùng (các hình thức) và chính sách tạo ra “kinh doanh”   Người tiêu dùng sẽ kiếm tiền và tiêu dùng như thế nào ?
 6. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường tác động Marketing   Kỹ thuật ngành (trình độ): mặt bằng chung về trình độ kỹ thuật có thể tạo ưu thế cạnh tranh…   Công nghệ mới: đối thủ và những khả năng đầu tư phát triển công nghệ mới…   Thay đổi công nghệ hình thành ngành mới: Doanh nghiệp sẽ cạnh tranh trên nền công nghệ nào ?…   Đầu tư nghiên cứu phát triển (R&D: Doanh nghiệp sẽ coi R&D là đầu tư (Vốn) hay là chi phí   Lợi thế cạnh tranh nào có thể làm thay đổi thị trường ?
 7. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường tác động Marketing   Tài nguyên: Nguồn tài nguyên mới, chất mới và những cạn kiệt/khan hiếm tài nguyên/nhập tài nguyên…   Nguyên liệu: vùng nguyên liệu/lệ thuộc nước ngoài/nhà sản xuất nguyên liệu/nguyên liệu thay thế…   Sinh thái/biến đổi khí hậu: ô nhiểm, nắng/mưa nhiều-ít/ các biện pháp quốc tế ảnh hưởng ?…   Ý niệm kinh doanh thân thiện/trách nhiệm cộng đồng/ Green marketing: Quan niệm công chúng về những vấn đề chung..   Dự báo những phản ứng và thay đổi của môi trường tự nhiên/sống ?
 8. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường tác động Marketing   Quy định ngành: ràng buộc về pháp lý, thay đổi pháp lý và đưa ra những hình thức kiểm soát mới, các ưu tiên pháp lý.   Nhóm tác động pháp lý: Hội nhà nghề, chuyên gia và nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế khác…   Luật và pháp lệnh: ảnh hưởng mọi khía cạnh về xã hội và kinh tế chính trị/ quy định và những điều chỉnh theo khía cạnh địa phương ?…   Quan điểm của các nhà chính trị/quản lý nhà nước: Quan niệm công chúng về những vấn đề chung..   Dự báo những thay đổi ảnh hưởng đến kinh doanh và marketing ?
 9. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường tác động Marketing   Văn hóa chung: Ngôn ngữ, kiến trúc, tập quán, lối sống, văn học...   Nhánh văn hóa: vùng miền, tín ngưỡng, dân tộc thiểu số…   Trào lưu văn hóa: Hiphop, Rock, Quần jean, Tóc uốn, Nhuộm…   Dự báo những thay đổi ảnh hưởng đến kinh doanh và marketing ?
 10. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường vi mô tác động Marketing   Nhà cung ứng nguyên vật/phụ liệu: đặc thù ngành, tính khan hiếm, nguyên tắc cam kết và lợi ích kinh doanh…   Nhà cung ứng công nghệ/thiết bị: lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ, bảo trì sử chữa..   Nhà cung cấp dịch vụ: tư vấn, đào tạo, thương mại và tìm kiếm đối tác, thị trường…   Nhằm quản trị hiệu quả nhất chất lượng sản xuất kinh doanh ?
 11. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường vi mô tác động Marketing   Nhà trung gian vận tải: kết nối khách hàng, kho vận, thủ tục hải quan, giao hàng…   Nhà trung gian phân phối: tổ chức, xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng, xuất khẩu và mở rộng bán hàng-kinh doanh   Nhà trung gian thanh toán: Ngân hàng   Công ty dịch vụ marketing/quản cáo: Kênh truyền thông, công ty quảng cáo, PR, Internet và dịch vụ marketing khác   Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc triển khai marketing ?
 12. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường vi mô tác động Marketing   Người tiêu dùng: sử dụng, khuyến khích và ảnh hưởng đến nhóm tiêu dùg khác   Tổ chức/doanh nghiệp: mua tiêu dùng và kinh doanh   Cơ quan nhà nước/chính phủ: Tiêu dùng và đầu tư công   Nhà trung gian: mua tiêu dùng và mua kinh doanh   Tổ chức phi lợi nhuận:Tiêu dùng và đầu tư/cứu giúp/viện trợ quốc tế   Quốc tế   Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc triển khai marketing ?
 13. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường vi mô tác động Marketing   Giới tài chính: quỹ đầu tư, công ty đối tác đầu tư, ngân hàng…   Giới báo chí/truyền thông: phóng viên/cơ quan báo đài   Hiệp hội/Hội: Tiêu dùng và đầu tư công   Chính quyền: Địa phương/trung ương   Cư dân dịa phương: khách hàng/khách hàng đối thủ…   Cán bộ NV và cổ đông:   Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc ảnh hưởng truyền thông và lòng tin công chúng ?
 14. Chương 2: Môi trường Marketing 1./ Môi trường vi mô tác động Marketing   Cạnh tranh ngành: cùng ngành, nhóm ngành và khác ngành   Cạnh tranh theo thời điểm: hiện tại, tương lai (khả năng gia nhập ngành)   Cạnh tranh bằng sản phẩm thay thế: Tiêu dùng và đầu tư công   Phương thức cạnh tranh: trực tiếp, cùng thị trường/cùng quốc gia…   Nhằm đảm bảo hiệu hiễu rõ bản chất “chiếc bánh thị trường” ?
 15. Chương 2: Môi trường Marketing Thảo luận tình huống !
 16. Chương 2: Môi trường Marketing Các bạn được yêu cầu chuẩn bị:   Nghiên cứu về môi trường kinh doanh ngành Dược phẩm.   Bạn đặt giả định là nhà kinh doanh cần hiểu môi trường   Bạn thử trả lời vì sao giá thuốc lại đắt đỏ.   Buổi học kế tiếp sẽ thảo luận theo nhóm và tranh luận với Giảng viên.   Bài chuẩn bị trên word và nộp cho Giảng viên.
 17. MARKETING CĂN BẢN CHÚC THÀNH CÔNG Công việc kinh doanh chỉ có 2 chức năng chủ yếu; Marketing và đột phá sáng tạo! Peter F. Drucker
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2