Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Truyền thông trong tổ chức

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
795
lượt xem
99
download

Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Truyền thông trong tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Truyền thông trong tổ chức nhằm giải thích những yếu tố chính của tiến trình truyền thông. Mô tả vai trò của công nghệ thông tin trong tiến trình truyền thông. Xác định những rào cản đối với truyền thông và làm thế nào để loại bỏ chúng. Trình bày những hướng dẫn để giám sát hiệu quả quá trình truyền thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Truyền thông trong tổ chức

 1. TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG Giải thích những yếu tố chính của tiến trình truyền thông. Mô tả vai trò của công nghệ thông tin trong tiến trình truyền thông. Xác định những rào cản đối với truyền thông và làm thế nào để loại bỏ chúng. Trình bày những hướng dẫn để giám sát hiệu quả quá trình truyền thông.
 3. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG Người nhận phản ứng bằng lời và cử chi cho người gởi Người gởi có ý tưởng Người gởi mã hóa ý tưởng vào Thông điệp thông điệp qua một hoặc Người nhận nhiều kênh nhận và giải mã thông điệp Phản ứng của người gởi về phản hồi có thể gây nên phản hồi thêm cho người nhận
 4. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG Truyền thông (giao tiếp) là việc chuyển đổi thông tin và nhận thức được ý nghĩa của những biểu tượng được truyền từ người này sang người khác. Người gửi (người mã hóa) Là người khởi xướng quá trình truyền thông Nguyên tắc mã hóa Sự thích đáng Dễ dàng, giản dị Cơ cấu Lặp lại Trọng tâm
 5. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG Người nhận (người giải mã) Là người tiếp nhận và giải mã thông tin của người gửi và chuyển dịch thông điệp sang một hình thức có ý nghĩa cho người nhận Nhân tố ảnh hưởng đến mã hóa và giải mã Những yếu tố cá nhân Trình độ văn hóa, giáo dục Tính cách Nghề nghiệp Các yếu tố bên ngoài Điều kiện kinh tế, xã hội Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…
 6. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG Thông điệp Thông điệp bao gồm những biểu tượng bằng lời (nói và viết) và các hàm ý không bằng lời đại diện cho thông tin mà người gởi muốn chuyển tải đến cho người nhận Thông điệp gởi và thông điệp nhận không nhất thiết phải giống nhau Hai loại thông điệp Thông điệp bằng lời (nói) Thông điệp viết Thông điệp không bằng lời (cử động khuôn mặt, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể…)
 7. VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG
 8. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG Kênh truyền thông Là đường truyền tải thông điệp từ người gửi đến người nhận Kênh thông tin Sự phong phú thông tin Thảo luận mặt đối mặt Cao nhất Chuyện trò qua điện thoại Cao Thư tín, bản ghi nhớ Trung bình (định hướng cá nhân) Các văn bản viết chính thống Thấp Các tài liệu số học chính thống Thấp nhất (Dữ liệu in từ máy tính, các báo cáo ngân sách)
 9. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG Kênh truyền thông Kênh từ trên xuống Kênh từ dưới lên: khuyến khích nhân viên tham gia vào việc thiết lập mực tiêu, lập kế hoạch và hình thành các chính sách Kênh ngang: thông tin giữa các phòng ban, nhà cung cấp, khách hàng Kênh phi chính thức Thông tin phản hồi Từ người nhận đến người gửi Từ người gửi đến người nhận
 10. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Teleconference
 11. KHÓ KHĂN CHO TRUYỀN THÔNG Rào cản đối với tổ chức Rào cản đối với các nhân Cấp bậc quyền hạn Cấp bậc quyền hạn Mâu thuẩn về Mâu thuẩn về cà vị thế cà vị thế các giả định các giả định Chuyên môn hóa Chuyên môn hóa của các cá nhân Ngữ nghĩa học Ngữ nghĩa học của các cá nhân Các mục tiêu Các mục tiêu khác biệt Cảm xúc Cảm xúc khác biệt Mối quan hệ vị trí Mối quan hệ vị trí trong số các trong số các thành viên thành viên
 12. LOẠI BỎ CÁC TRỞ NGẠI Quy định dòng thông tin Khuyến khích phản hồi Đơn giản hóa ngôn ngữ Lắng nghe một cách tích cực Kiềm chế những cảm xúc tiêu cực Sử dụng những hàm ý không bằng lời Sử dụng hệ thống thông tin mật
 13. THÚC ĐẨY TRUYỀN THÔNG HỮU HiỆU Làm rõ ý tưởng trước khi truyền thông Nghiên cứu mục đích chính của truyền thông Xem xét sự bố trí nơi truyền thông xảy ra Bàn bạc với những người khác một cách thích hợp khi cần trong hoạch định truyền thông Quan tâm đến những thông điệp không bằng lời mà bạn gửi Truyền đạt những gì hữu ích cho người nhận khi có thể

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản