intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường tổ chức

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
885
lượt xem
118
download

Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Chương 3: Môi trường tổ chức thuộc Bài giảng Quản trị học trình bày mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của tổ chức. Các yếu tố của môi trường, chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với những thay đổi của môi trường. Quản trị trong môi trường toàn cầu: xu hướng của nền kinh tế toàn cầu và các chiến lược thâm nhạp thị trường quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường tổ chức

 1. CHƯƠNG III MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG III Mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của tổ chức Các yếu tố của môi trường Chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với những thay đổi của môi trường Quản trị trong môi trường toàn cầu: xu hướng của nền kinh tế toàn cầu và các chiến lược thâm nhạp thị trường quốc tế
 3. CÁC YẾU TỔ MÔI TRƯỜNG Môi trường chung Công nghệ Môi trường Thị trường lao động tác nghiệp Đối thủ cạnh tranh Khách hàng Văn hoá Quốc tế Môi trường xã hội bên trong Nhân viên Văn hoá Quản trị Nhà cung cấp Chính trị/ luật pháp Kinh tế
 4. THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG THAY ĐỔI CỦA MÔI TRƯỜNG Tính không chắc chắn của môi trường Tốc độ thay đổi của môi trường Thiếu thông tin Khả năng dự đoán giới hạn Thích ứng với những thay đổi của môi trường Cộng tác giữa Cộng tác giữa Liên kết Mở rộng Mở rộng Liên kết các tổ chức các tổ chức liên doanh phạm vi phạm vi liên doanh
 5. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Môi trường quốc tế Môi trường công nghệ Công nghệ và chiến lược kinh doanh của tổ chức Công nghệ và quá trình sản xuất Công nghệ và quá trình phân phối sản phẩm
 6. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Văn hóa xã hội Yếu tố nhân khẩu • Sự gia tăng nhanh tính đa dạng của LLLĐ Yếu tố văn hóa • Văn hóa là những đặc trưng chung về ngôn ngữ, tôn giáo, nghệ thuật, quan niệm sống, thái độ với với tự nhiên, môi trường sống… Những vấn đề đặt ra cho quản trị Năng lực nhận thức toàn cầu Văn hóa và quyết định quản trị Vượt qua những rào cản về văn hóa trong kinh doanh toàn cầu
 7. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Kinh tế: những thay đổi của nền kinh tế và thực hành quản trị Nền kinh tế cũ Xu hướng hiện nay • Tập trung mở rộng qui mô • Tập trung vào vấn đề giá trị doanh nghiệp doanh nghiệp • Thị phần được xác định • Tìm kiếm những thị trường trước mới • Khách hàng suốt đời • Khách hàng không mua sản phẩm, họ mua lợi ích do sản phẩm mang lại • Tài sản doanh nghiệp: Cơ • Tài sản doanh nghiệp: nguồn sở vật chất và nguồn vốn lực con người • Cố gắng gia tăng tài sản • Liên tục nâng cao kiến thức hữu hình cho nhân viên
 8. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Chính trị - pháp luật Môi trường tự nhiên Kiểm soát ô nhiễm Chấp hành các quy định của chính phủ Phát triển công nghệ và vật liệu mới (“thân thiện với môi trường”) Tái chế rác thải
 9. MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP (VI MÔ) Người thâm Người thâm nhập mới nhập mới Đối thủ Nhà Nhà Đối thủ cạnh tranh cung cấp cung cấp cạnh tranh Khách Khách Thị trường Thị trường hàng hàng lao động lao động
 10. QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU Dự đoán xu Dự đoán xu Chiến lược Chiến lược hướng kinh tế hướng kinh tế kinh doanh kinh doanh toàn cầu toàn cầu quốc tế quốc tế - Cạnh tranh gia tăng - Chu kỳ sống sản phẩm ngắn lại - Toàn cầu hóa - Xuất hiện những thị trường mới - Lực lượng lao động toàn cầu -…
 11. QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU Cao Toàn cầu Đa nội địa Mức Liên minh độ linh hoạt Nhượng quyền Cấp phép Xuất khẩu Thấp Thấp Cam kết nguồn lực Cao Các chiến lược kinh doanh quốc tế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản