intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư giáo dục đào tạo

Xem 1-20 trên 2431 kết quả Thông tư giáo dục đào tạo
 • Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đại học ở nước ta trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần đắc lực vào quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, giáo dục - đào tạo đại học cũng đang bộc lộ những hạn chế, bất cập về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Một trong những hạn chế, bất cập đó là chưa phát huy tốt các giá trị truyền thống trong giáo dục - đào tạo đại học của cha ông, đồng thời chưa tiếp thu được đầy đủ và kịp thời những thành tựu giáo dục và đào tạo đại học hiện đại của thế giới.

  pdf79p dellvietnam 24-08-2012 198 81   Download

 • Chương trình giáo dục đào tạo. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung: Trung thành với Tổ quốc, tự hào về dân tộc. Năng động, tự tin, có trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc, hoà đồng, cầu tiến. Có ý thức phục vụ cộng đồng và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người tri thức. Trình độ kiến thức: Cử nhân ngành Văn học, chương trình giáo dục Văn học được trang bị có hệ thống các khối kiến thức sau: Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học nhân văn....

  doc30p nguyenka2 20-12-2010 368 27   Download

 • Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hệ thống hóa văn bản của một ngành quản lý nhà nước từ thực tế của ngành giáo dục, đào tạo. Đề xuất giải pháp và điều kiện bảo đảm cho công tác hệ thống hóa văn bản ngành giáo dục, đào tạo được thực hiện tốt nhằm nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng văn bản, từ đó góp phần 4 nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo phục vụ cho nhiệm vụ phát triển toàn diện nền giáo dục nước nhà.

  pdf25p bibianh 25-09-2019 26 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành

  pdf5p lawgd2 04-11-2009 791 45   Download

 • Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập...

  doc0p 1huutri 06-08-2009 505 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tai : phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nghề xây dựng tại địa bàn tỉnh nam định', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p tengteng6 26-11-2011 84 23   Download

 • Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf13p lawgd1 04-11-2009 215 18   Download

 • Thông tư liên tịch 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hệ chính quy năm học 2008 - 2009

  pdf4p nguyendung 13-08-2009 147 12   Download

 • Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  doc2p phuongtruc 16-08-2009 198 12   Download

 • Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành, để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của Chính phủ...

  pdf21p lawgd4 04-11-2009 206 10   Download

 • Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành

  pdf13p lawgd4 04-11-2009 87 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ban hành

  pdf7p lawgd5 04-11-2009 111 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở...

  pdf2p lawgd3 04-11-2009 146 8   Download

 • Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT-BTC-BGDĐT về việc quy định thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawgd5 04-11-2009 106 8   Download

 • Bài viết tập trung vào việc giới thiệu kết quả khảo sát của một đề tài nhánh do Viện Nghiên cứu Giáo dục thực hiện. Đề tài này thuộc chương trình nghiên cứu độc lập cấp Nhà nuớc “Phát triển Giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước yêu cầu hội nhập quốc tế” của Hội đồng Quốc gia Giáo dục. Bài viết chủ yếu giới thiệu về một số quan điểm và lí luận về quản lí nhà nước và tự chủ trong giáo dục, các kết quả khảo sát và một số kiến nghị cho các nhà làm chính sách cũng như các cơ sở GD-ĐT.

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 54 5   Download

 • Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...

  pdf2p lawgd4 04-11-2009 117 3   Download

 • Xu hướng phát triển của phương pháp giáo dục hiện đại, hướng người học đến môi trường “tự học tập suốt đời”, do vậy, thư viện được đánh giá là “giảng đường thứ hai”, “người thày thứ hai” cũng cần phải có những sự thay đổi phù hợp với phương pháp giáo dục hiện đại, hỗ trợ cho giáo dục đào tạo phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đầu ra. Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân đang có những bước đổi mới theo hướng trang bị kiến thức thông tin cho sinh viên để hỗ trợ cho quá trình đào tạo tại Học viện đạt kết quả cao.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 50 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hệ chính quy năm học 2008 - 2009 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf4p lawgd2 04-11-2009 103 2   Download

 • Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành.

  pdf8p minhquanmq 27-03-2014 39 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ sự lãnh đạo của Đảng bộ Hưng Yên trong việc phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương từ năm 1997 đến năm 2006, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh phát triển cao hơn trong thời kỳ mới.

  pdf49p truongtien_04 10-03-2018 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư giáo dục đào tạo
p_strCode=thongtugiaoducdaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2