intTypePromotion=1
ADSENSE

từ điển toán học

Xem 1-0 trên 0 kết quả từ điển toán học
 • Bài viết Nghiên cứu, thiết kế robot thông minh hình dáng giống người hỗ trợ dạy học tiếng Anh trình bày kết quả thiết kế hệ thống cơ điện cho một robot thông minh hình dáng giống người nhằm hỗ trợ dạy học tiếng Anh. Robot có ngoại hình giống một cậu bé, cao khoảng 1,2 m, nặng 40 kg, gồm phần thân trên với 21 bậc tự do (1 đầu, 2 cánh tay, 2 bàn tay, 1 khung lồng ngực) và 1 mô đun di động có 3 bánh xe đa hướng.

  pdf5p viaudi 04-08-2022 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu "Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon trong quản lý nhiệt cho vệ tinh" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về vật liệu ống nanô cácbon, và chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon; Phát triển mô hình tính toán lý thuyết độ dẫn nhiệt của chất lỏng tản nhiệt đa thành phần chứa vật liệu ống nanô cácbon;...

  pdf139p viaudi 04-08-2022 0 0   Download

 • Tập 38 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết cho những nhân vật khác nhau trong thời gian từ tháng Giêng 1891 đến tháng Chạp 1892. Những bức thư của Ph.Ăng-ghen trong thời gian này cho thấy rõ hoạt động toàn diện của ông trên các lĩnh vực chính trị và khoa học, vai trò to lớn của ông trong cuộc đấu tranh vì sự trong sáng của chủ nghĩa Mác và khẳng định những nguyên lý của chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế, vì sự đoàn kết quốc tế các đảng xã hội chủ nghĩa.

  pdf482p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Tập 2 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Chín 1844 đến tháng Hai 1846. Đây là thời kỳ hình thành thêm một bước thế giới quan duy vật cách mạng của hai ông. Trong các tác phẩm viết vào thời kỳ này, hai ông đã đứng trên lập trường chủ nghĩa duy vật chiến đấu, phê phán kịch liệt những quan điểm chủ quan của phái Hê-ghen trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf443p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ vai trò của hệ giá trị văn hóa đạo đức đối với phát triển giáo dục đào tạo toàn diện từ thực trạng xây dựng giá trị văn hóa đạo đức cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hải Phòng, luận văn "Định hướng giá trị văn hóa đạo đức cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hải Phòng hiện nay" đề xuất giải pháp định hướng giá trị văn hóa đạo đức cho sinh viên ở các trường đã nêu.

  pdf138p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Luận án "Dạy học kĩ thuật lập trình cho sinh viên ngành Kĩ thuật điện tử - viễn thông theo hướng phát triển tư duy điện toán" nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển tư duy, tư duy điện toán, trên cơ sở đó, xây dựng các biện pháp để phát triển tư duy điện toán trong dạy học môn Kĩ thuật lập trình cho sinh viên ngành Kĩ thuật điện tử - viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf226p colinhthu 01-08-2022 0 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Cánh rừng trong nắng”; nhận biết được trình tự các sự việc gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; viết đúng chính tả bài “Cánh rừng trong nắng” trong khoảng 15 phút; phân biệt g/gh, tìm và viết tên các từ chỉ sự vật bắt đầu bằng g/gh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Nhật kí tập bơi”; hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật dựa vào hành động, việc làm và lời nói của nhân vật; viết đúng chính tả bài thơ “Mặt trời nhỏ” trong khoảng 15 phút; phân biệt ng/ngh, tìm các từ chỉ hoạt động bắt đầu bằng ng/ngh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ câu và toàn bộ bài thơ Mùa hè lấp lánh; nhận biết được vần trong bài thơ; viết đúng chính tả bài thơ “Mùa hè lấp lánh” trong khoảng 15 phút; mở rộng vốn từ về mùa hè với các tiểu trường nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc22p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Lời giải toán đặc biệt”; bước đầu biết thể hiện cảm xúc qua giọng đọc: giọng kể, có nhấn nhá, tạo sự hấp dẫn cho câu chuyện; viết chính tả các tiếng chứa r/d/gi hoặc an/ang; nhận biết các từ ngữ về nhà trường; nhận biết được câu hỏi trong văn bản cho trước; biết sử dụng dấu chấm hỏi;...

  doc21p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, khổ thơ và toàn bộ bài thơ “Bàn tay cô giáo”; biết cách ngắt nhịp trong mỗi câu thơ, biết cách ngắt nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ; bước đầu biết đọc diễn cảm; viết đúng chính tả bài thơ “Nghe thầy đọc thơ” trong khoảng 15 phút; viết đúng từ ngữ chứa l/n, vần ăn/ăng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc26p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 8 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Thư viện; bước đầu thể hiện ngữ điệu khi đọc lời nói của nhân vật trong câu chuyện, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu; mở rộng vốn từ về thư viện, nhận biết được câu cảm; biết viết thông báo đơn giản theo hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc21p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Ngày gặp lại”; bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu; viết đúng chính tả bài thơ “Em yêu mùa hè” trong khoảng 15 phút;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p gianghavan18 01-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Nhập môn chế bản điện tử (Nghề: Thiết kế đồ họa - Trung cấp) được biên soạn nhằm giúp người học trình bày được các kiến thức và kỹ năng dùng để chế bản các ấn phẩm như tạo lập các trang chế bản với đồ họa và các lớp đồ họa, tạo lập các chế bản cho những tài liệu dài và tạo và sử dụng các định dạng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp). Sau khi học xong môn Kế toán doanh nghiệp 1 theo tài liệu này, sinh viên cần đặt được các kỹ năng sau: có chuyên môn sâu làm kế toán tài chính tại các doanh nghiệp từ việc lập chứng từ, định khoản để ghi sổ kế toán, xử lý số liệu và tổng hợp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp; có khả năng tổ chức được một phòng kế toán tại doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Trang bị điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trung cấp) được biên soạn nhằm giúp học viên lắp đặt, đấu nối và sửa chữa được các mạch điện điều khiển cho động cơ không đồng bộ 3 pha; vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định, từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trung cấp/Cao đẳng) nhằm giúp học viên nhận dạng các loại vật liệu điện thông dụng, phân loại các loại vật liệu điện thông dụng, trình bày đặc tính của các loại vật liệu điện; sử dụng thành thạo các loại vật liệu điện, xác định các dạng và nguyên nhân gây hƣ hỏng ở vật liệu điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) nhằm giúp học viên phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường; nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Văn bản pháp quy (Nghề: Tin học văn phòng - Trung cấp) với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được khái niệm và phân loại văn bản; trình bày được kiến thức về hình thức và nội dung văn bản; soạn thảo được các văn bản theo quy định; bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Tổ chức thi công (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản để lập kế hoạch tiến độ thi công và tổng mặt bằng xây dựng phục vụ cho công tác thi công, đồng thời nắm được phương pháp tính toán thiết kế và bố trí được tổng mặt bằng thi công đúng với thực tế, đảm bảo các quy định chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=từ điển toán học
p_strCode=tudientoanhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2