intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 7 - TS. Phan Thế Công (2013)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

94
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 7: Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết trò chơi, các giả định để nghiên cứu, trò chơi đồng thời, cân bằng Nash, giải quyết trò chơi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 7 - TS. Phan Thế Công (2013)

12/13/2012<br /> <br /> KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ<br /> (Managerial Economics)<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 7<br /> LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> John Nash (1928--)<br /> <br /> <br /> Received his Ph.D. from<br /> Princeton University with a<br /> 28-page thesis on his 22-nd<br /> birthday.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Invented the notion of Nash<br /> equilibrium.<br /> <br /> Wrote a seminal paper on<br /> bargain theory.<br /> Xem phim “A beautiful<br /> Mind” nói về cuộc đời của<br /> John Nash.<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> Applications of game theory<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Economic theory<br /> Political science<br /> Psychological study<br /> Evolutionary biology (1970..)<br /> Computer science<br /> <br /> <br /> Yao’s Lemma (1977)<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Nobel Prize in Economic Sciences 1994<br /> <br /> John C. Harsanyi<br /> <br /> John F. Nash Jr.<br /> <br /> Reinhard Selten<br /> <br /> "for their pioneering analysis of equilibria in the<br /> theory of non-cooperative games"<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nobel Prize in Economic Sciences 2005<br /> <br /> Robert J. Aumann<br /> <br /> Thomas C. Schelling<br /> <br /> "for having enhanced our understanding of<br /> conflict and cooperation through<br /> game-theory analysis"<br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Lý thuyết trò chơi<br /> <br /> <br /> Lý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học ứng<br /> dụng thường được sử dụng trong phân tích kinh<br /> tế.<br /> <br /> <br /> Nó sử dụng các mô hình để nghiên cứu các tình<br /> huống chiến thuật, trong đó những người tham gia<br /> (người chơi) cố gắng để tối đa kết quả thu được của<br /> mình có tính đến hành động và phản ứng của các đối<br /> thủ khác<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> Trò chơi: một tình huống mà trong đó người chơi<br /> (người tham gia) đưa ra quyết định chiến lược có<br /> tính đến hành động và phản ứng của các đối thủ<br /> <br /> <br /> Nếu tôi tin rằng các đối thủ cạnh tranh của tôi là<br /> người có lý trí và hành động để tối đa hóa lợi nhuận<br /> của họ thì tôi phải tính đến hành vi của họ như thế<br /> nào khi ra quyết định tối đa hóa lợi nhuận của mình<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> Người chơi:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chiến lược:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Những người tham gia và hành động của họ có tác<br /> động đến kết quả của của bạn.<br /> Nguyên tắc hoặc kế hoạch hành động trong khi tiến<br /> hành trò chơi<br /> <br /> Kết cục:<br /> <br /> <br /> <br /> Giá trị tương ứng với một kết quả có thể xảy ra.<br /> Phản ánh lợi ích thu được của mỗi người chơi<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> Trò chơi đồng thời:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các đối thủ ra quyết định khi không biết đến quyết<br /> định của đối phương<br /> <br /> Trò chơi tuần tự:<br /> <br /> <br /> Một người chơi ra quyết định trước, người chơi tiếp<br /> theo ra quyết định căn cứ vào quyết định của người<br /> đi trước.<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2