Tổng hợp 20 bài tóm tắt luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp

Chia sẻ: Fvdxc Fvdxc | Ngày: | 20 tài liệu

0
1.060
lượt xem
42
download

Đây là 20 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/20

Tổng hợp 20 bài tóm tắt luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

20 bài tóm tắt luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp bảo vệ tại trường Đại học Đà Nẵng là những tài liệu hay, hữu ích cho sinh viên.

Lưu
Trong các nguồn lực cần thiết để tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia nói chung và đối với các doanh nghiệp nói riêng thì nguồn lực con người là nguồn lực cốt lõi để tạo ra giá trị vật chất cho tổ chức, tạo lập vị thế cạnh tranh và có tính chất quyết định nhất đối với các nguồn lực. Các bài luận văn hay dành cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế.

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 20 bài tóm tắt luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp

 1. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực ở huyện đảo Lý Sơn Tỉnh Quãng Ngãi

  pdf 26p 62 14

  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở huyện đảo Lý Sơn Tỉnh Quãng Ngãi.

 2. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

  pdf 26p 54 16

  Ngày nay, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

 3. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược - trang thiết bị Bình Định

  pdf 26p 75 23

  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định thời gian qua. Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

 4. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty viễn thông Đà Nẵng

  pdf 14p 83 37

  Đề tài nhằm nghiên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực tại công ty viễn thông Đà Nẵng trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty viễn thông Đà Nẵng.

 5. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

  pdf 13p 101 41

  Đề tài đề ra cơ sở lý luận về công tác phát triển nguồn nhân lực, từ đó phân tích về công tác phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

 6. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

  pdf 26p 50 17

  Trong các nguồn lực cần thiết để tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia nói chung và đối với các doanh nghiệp nói riêng thì nguồn lực con người là nguồn lực cốt lõi để tạo ra giá trị vật chất cho tổ chức, tạo lập vị thế cạnh tranh và có tính chất quyết định nhất đối với các nguồn lực.

 7. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Lilama 7

  pdf 26p 110 42

  Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực luôn là mối quan tâm của các doanh nghiệp, công ty. Bởi lẽ vai trò của nguồn nhân lực lại luôn là yếu tố quyết định sự thắng lợi của các doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực là một việc làm hết sức cần thiết.

 8. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng Danatour

  pdf 13p 41 9

  Nghiên cứu và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng Danatour.

 9. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Đắk Lắk

  pdf 26p 138 57

  Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Đắk Lắk. Đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực.

 10. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty vận tải tàu thủy Bình Định

  pdf 26p 57 19

  Hệ thống hóa lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phâ tích, đánh giá thực trạng Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty vận tải tàu thủy Bình Định.

 11. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2010 - 2020

  pdf 26p 43 12

  Cùng với xu hướng phát triển chung của cả nước, tỉnh Quảng Nam đang tập trung phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai để cơ bản hình thành một vùng động lực phát triển của cả tỉnh. Tuy nhiên, tình hình đáp ứng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng sự phát triển cho Khu kinh tế mở Chu Lai.

 12. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Gia Lai

  pdf 26p 45 18

  Hệ thống hóa lý luận liên quan đến nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Gia Lai

 13. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Gia Lai

  pdf 13p 115 42

  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Gia Lai.

 14. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Bình Định

  pdf 26p 82 34

  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực trong ngành giáo dục. Phân tích thực trạng việc phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Bình Định.

 15. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại tỉnh Quãng Ngãi

  pdf 13p 66 21

  Hệ thống hóa các vấn đề về lý luận phát triển nguồn nhân lực trong khu vực hành chính. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại tỉnh Quãng Ngãi trong thời gian qua.

 16. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  pdf 13p 84 27

  Hệ thống hóa lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 17. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Kom Tum

  pdf 26p 41 8

  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Kom Tum.

 18. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH hoa cảnh Ngọc Duy

  pdf 13p 46 17

  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH hoa cảnh Ngọc Duy.

 19. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam

  pdf 26p 57 19

  Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

 20. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Bình Định

  pdf 26p 76 16

  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển NNL của Bưu điện Bình Định trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp, đưa ra phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực.

Đồng bộ tài khoản