intTypePromotion=1
ADSENSE

Nước công nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nước công nghiệp
 • Bài viết "Công nghiệp hóa hiện đại" - Bước chuyển quan trọng đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp nêu lên những vấn đề đặt ra trong quá trình CNH, HĐH đất nước qua 30 năm đổi mới; kiến nghị, đề xuất đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 32 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tâm lý học có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về những biểu hiện của thái độ thiếu trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước, thiếu sự gắn kết bản than với tập thể, cộng đồng, dân tộc.

  pdf10p thuytct36 25-02-2016 41 2   Download

 • Bài viết Bàn về chủ đề "Đến năm 2020 Việt Nam về cơ bản trở thành nước công nghiệp" đề xuất 3 nhóm tiêu chí để đánh giá nước công nghiệp đó là thu nhập bình quân đầu người, mặt cần đạt được về xã hội và giá trị chuẩn cần đạt được. Thông qua đó để so sánh và đánh giá quá trình trở thành nước công nghiệp của VN.

  pdf9p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 47 1   Download

 • Bài viết “Xác định tiêu chí nước công nghiệp để trở thành nước công nghiệp” đã luận và thực tiễn cho việc xác định tiêu chí nước công nghiệp và xây dựng nước nông nghiệp; Quan điểm của tác giả về nước công nghiệp và tiêu chí nước công nghiệp thể hiện một số nội dung chủ yếu sau: (i) khẳng định sự cần thiết nghiên cứu cơ sở lý luận; (ii) Một số tiêu chí cần quan tâm khi xây dựng nước công nghiệp; (iii) Một số định hướng cần được xem xét trong việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra đối với từng tiêu chí đã nêu.

  pdf6p vikakashi2711 21-05-2019 42 0   Download

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đây, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuât một số tiêu chí và đưa ra một số giá trị định lượng cho các tiêu chí của một nước công nghiệp và Việt Nam hướng tới. Dựa vào bộ tiêu chí này, chúng tôi đã đánh giá và phát hiện rằng, hiện tại mức độ hoàn thành công nghiệp hóa của Việt Nam còn khá thấp và điều đó được thể hiện qua việc đánh giá các tiêu chí cơ bản... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung qua bài viết dưới đây.

  pdf15p xylitolstrawberry 21-10-2019 56 5   Download

 • Bài viết Bàn về tiêu chí và định hướng chính sách cho mục tiêu "tỉnh công nghiệp" ở Việt Nam nêu lên cơ sở nền tảng cho mục tiêu tỉnh công nghiệp; bộ tiêu chí của một nước công nghiệp cùng một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 36 2   Download

 • Bài viết Xác định chỉ tiêu đánh giá công nghiệp hóa theo hướng hiện đại của Việt Nam đưa ra các chỉ tiêu đánh giá xác định nước công nghiệp của việt Nam và đề xuất một số giải pháp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 60 2   Download

 • Nội dung bài viết là sự tăng trưởng ba ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp đã và đang có những tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến việc thực hiện mục tiêu này. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những hạn chế trong sự phát triển của ba ngành kinh tế này, bài viết đề xuất 6 giải pháp chủ yếu nhằm đạt mực tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 33 2   Download

 • Nông nghiệp nông thôn luôn là vấn đề trọng yếu của mỗi quốc gia, kể cả những nước đã đạt đến trình độ phát triển cao. Nó là khu vực sản xuất chủ yếu, đảm bảo việc làm và đời sống cho xã hội, là thị trường rộng lớn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của nền kinh tế, nguồn nhân lực và nguồn tích luỹ cho công nghiệp hoá, phát triển kinh tế. Kinh nghiệm của Mỹ, Nhật Bản đã đạt đến trình độ cao, cũng như các nước đã trở thành nước công nghiệp mới,...

  pdf38p tiencuong 13-07-2009 2276 734   Download

 • Tại sao lại phải nghiên cứu về phạm trù con người và vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong khi thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vĩ đại và trên thế giới đã có rất nhiều, rất nhiều nước đã trở thàmh những nước công nghiệp lớn. Phải chăng đó là vì công nghiệp hoá, hiện đại hoá là phương thức duy nhất để phát triển nền kinh tế thế giới và bất kỳ một quốc gia nào bỏ qua quá trình này...

  pdf30p thainhatquynh 10-07-2009 3104 650   Download

 • Nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại háo nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng.

  pdf158p phuocql31 11-11-2009 1232 518   Download

 • Bất kì một quốc gia nào muốn phát triển, đạtTiểu luận “Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta” được trình độ một nước phát triển đều phải trải qua nấc thang có tính tất yếu lịch sử. Đó là công nghiệp hoá. Trên thế giới đã có nhiều nước tiến hành thành công công nghiệp hoá và hiện nay cũng còn nhiều nước đang tiến hành công nghiệp hoá. Trong các giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử loài người, công nghiệp hoá ở những nước khác...

  pdf38p minhtam 13-07-2009 1671 466   Download

 • Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp cải tổ và xây dựng nền kinh tế. Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước với nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần cùng tham gia. Trong điều kiện như vậy thì vai trò quản lý kinh tế của nhà nước là khách quan, một nhu cầu nội tại của nền kinh tế thị trường, thể hiện ở việc Nhà...

  pdf31p minhtam 13-07-2009 1664 462   Download

 • Tại sao lại phải nghiên cứu về phạm trù con người và vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong khi thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vĩ đại và trên thế giới đã có rất nhiều, rất nhiều nước đã trở thàmh những nước công nghiệp lớn. Phải chăng đó là vì công nghiệp hoá, hiện đại hoá là phương thức duy nhất để phát triển nền kinh tế thế giới và bất kỳ một quốc gia nào bỏ qua quá trình này...

  doc29p lamvulinh 21-12-2009 541 274   Download

 • Để đạt được mục tiêu năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, thì phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) là một trong những nhân tố quan trọng. Có thể nói đến nay các KCN, KCX đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong ngành công nghiệp Việt Nam cũng như trong nền kinh tế đất nước. Các KCN, KCX trong thời gian qua đã và đang có những kết quả đáng khích lệ đối với kinh tế xã hội đất nước. Các KCN, KCX với quy hoạch đồng bộ,...

  pdf32p nhattruong 17-07-2009 659 255   Download

 • Bối cảnh quốc tế và triển vọng đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong giai đoạn tới Kinh tế thế giới đang phát triển trong bối cảnh mới, với hai xu hướng lớn bao trùm là toàn cầu hóa và chuyển sang kinh tế tri thức. Theo hai xu hướng đó, nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc và toàn diện, cả về trình độ công nghệ, cơ cấu sản phẩm lẫn thể chế kinh tế. Đó là "trạng thái chuyển đổi có ý nghĩa thời đại" với hàm...

  pdf34p hieule_vcu 04-04-2010 617 250   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để xứng đáng là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trong 10 năm...

  doc93p tiencuong 20-07-2009 602 204   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình thoát nước dân dụng và công nghiệp - Chương 1: các hệ thống và sơ đồ thoát nước

  pdf0p nguyentuanut07 17-11-2010 366 195   Download

 • Một số nước thải công nghiệp có chứa các hợp chất độc hại đối với đời sống của các sinh vật nước. Các ion kim loại nặng như thủy ngân, chì... và các hóa chất hữu cơ như polychlorinatex, biphenil có thể tích lũy trong cơ thể của các loài thủy sản, gây tác dụng độc hại cho người sử dụng, ngoài ra các hợp chất hữu cơ có trong nước thải gây ra mùi, màu và hủy hoại môi trường nước... Vì vậy, việc quản lý và xử lý nước thải không đúng quy trình sẽ gây ra nhiều tác...

  pdf30p canhcachuatrung 18-04-2011 361 192   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình thoát nước dân dụng và công nghiệp - Chương 2 : Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước

  pdf0p nguyentuanut07 17-11-2010 327 174   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nước công nghiệp
p_strCode=nuoccongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2