intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành tố văn hóa tổ chức

Xem 1-20 trên 2000 kết quả Thành tố văn hóa tổ chức
 • Bài 8: Văn hóa tổ chức. Kết thúc bài học này bạn sẽ có khả năng giải thích được khái niệm cơ bản về văn hóa tổ chức,mô tả các thành tố của văn hóa tổ chức,có khả năng trình bày nhận dạng về các tổ chức khác nhau...

  pdf0p phongdat_91 19-10-2010 415 174   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước...

  pdf69p trada85 22-01-2013 295 110   Download

 • Tài liệu Văn hóa tổ chức giới thiệu các kiến thức về: khái niệm văn hóa tổ chức, những đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức, văn hóa bộ phận, tác động của văn hóa tới hành vi cá nhân trong tổ chức, chức năng của văn hóa tổ chức, hình thành và duy trì văn hóa tổ chức, sự lan truyền của văn hóa tổ chức,...

  doc18p thaichau333 08-04-2014 316 87   Download

 • Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, văn hóa tổ chức có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo nên sự phát triển đột phá và bền vững cho tổ chức nhờ phát huy được nguồn lực nội sinh và tìm kiếm, dung nạp các nguồn lực ngoại sinh. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một tổ chức đặc thù gồm các tổ chức con với những khác biệt về văn hóa (các trường thành viên, đơn vị trực thuộc) tạo thành một tổ chức lớn. ...

  pdf9p mat_vang 26-12-2012 125 39   Download

 • Bài thuyết trình: Văn hoá tổ chức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) tìm hiểu văn hóa tổ chức tại HDBank và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức của Ngân hàng HDBank.

  pdf24p nluu9184 12-05-2014 144 21   Download

 • Ngày nay, tri thức trở thành một nguồn lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN). Ở Việt Nam, quản lý tri thức (QLTT) tuy chưa phổ biến, nhưng các DN dù lớn hay nhỏ cũng bắt đầu chú ý tới việc thúc đẩy chia sẻ tri thức (CSTT). Để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các DN ở Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), một khu vực năng động của nền kinh tế, thì khuyến khích CSTT giữa các nhân viên là một trong những giải pháp hữu ích nhất.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 29 6   Download

 • Khung thống kê văn hóa (FCS) là một công cụ để tổ chức sắp xếp số liệu thống kê ở cả cấp quốc gia và quốc tế. Dựa trên một nền tảng khái niệm và sự hiểu biết văn hóa chung, đo lường một phạm vi rộng lớn các biểu đạt văn hóa không phân biệt thể chế kinh tế và xã hội tạo ra chúng.

  pdf98p kaiyuan1121 18-08-2018 27 0   Download

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Bài tóm tắt gồm 6 chương có nội dung trình bày về: văn hóa học và văn hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam, văn hóa tổ chức cộng đồng xã hội, văn hóa sinh hoạt tinh thần, văn hóa sinh hoạt đời sống, văn hóa giao lưu xã hội.

  ppt32p lg123456 17-04-2014 571 60   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn hóa học "Tín ngưỡng Bà Chúa Kho ở Châu thổ Bắc Bộ - Nghiên cứu trường hợp thờ bà chúa kho ở làng cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh" với mục đích khám phá, làm rõ quá trình "sáng tạo truyền thống" với nội hàm sáng tạo truyền thuyết, hệ thống điện thờ, nghi lễ và cơ cấu tổ chức quản lý gắn với đối tượng tín ngưỡng Bà Chúa Kho ở làng Cổ Mễ trong bối cảnh sinh hoạt tín ngưỡng thờ Bà Chúa Kho vùng châu thổ Bắc Bộ.

  pdf260p codon_05 09-01-2016 140 46   Download

 • Tiểu luận Văn hóa hành chính: Tầm quan trọng của văn hóa hành chính trong quá trình hình thành nhân cách người cán bộ, công chức được thực hiện nhằm cho thấy tầm quan trọng của văn hóa cũng như vai trò của văn hóa trong tổ chức, nền hành chính và rộng hơn là trong đời sống xã hội, nó thể hiện bản sắc của một dân tộc.

  pdf31p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 179 19   Download

 • Tổ chức sự kiện: Nghề cần kỹ năng "đa chiều" ."Tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng tiểu tiết, sau đó mới đến ý tưởng...", ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Cty Lê Bros, phác họa ngắn gọn kỹ năng cần có của một chuyên viên tổ chức sự kiện (Event Specialist). Tổ chức sự kiện vì cộng đồng vẫn chưa được các DN quan tâm thực sự Chi 15 tỷ USD mỗi năm Theo bà Phạm Thanh Hương, Phó GĐ Công ty CP truyền thông Kalei, tổ chức sự kiện (event) là việc "đánh bóng" cho thương...

  pdf5p doidieumuonnoi 10-06-2013 78 14   Download

 • Giáo dục thói quen văn hoá vệ sinh (TQVHVS) là một trong những nhiệm vụ của giáo dục con người toàn diện. Đối với trẻ mẫu giáo cần giáo dục những TQVHVS như: Thói quen văn hóa vệ sinh cá nhân; ăn uống; tiến hành hoạt động; giao tiếp có văn hóa. Quá trình hình thành thói quen cho trẻ được diễn ra theo các giai đoạn: Hiểu cách làm; Hình thành kỹ năng; Hình thành kỹ xảo. Để giáo dục TQVHVS cho trẻ mẫu giáo, có thể sử dụng các nhóm phương pháp: giáo dục thái độ đối với hành vi văn hóa: tổ chức luyện tập hành vi; giáo dục ý thức thực hiện hành vi.

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 118 1   Download

 • Văn hóa tổ chức: là tòan bộ các yếu tố về tinh thần hướng dẫn mọi họat động của các thành viên trong tổ chức, các yếu tố này bao gồm: kiến thức, niềm tin, đạo đức, luật lệ, truyền thống, thói quen, chuẩn mực.Tất cả những yếu tố đó được chia sẽ bởi các thành viên trong tổ chức và chúng hướng dẫn mọi hành vi và thái độ của họ trong quan hệ lẫn nhau và trong quan hệ với môi trường bên ngoài....

  ppt38p toancombka 10-09-2011 220 81   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm mục tiêu khảo sát mức độ cam kết gắn bó của nhân viên đối với ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương-Chi nhánh Huế dưới tác động của các khía cạnh văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p bautroibinhyen2 04-11-2016 62 20   Download

 • Tiểu luận: Xây dựng và quản lý văn hóa công ty nhằm trình bày thế nào là văn hóa công ty, làm thế nào để truyền tải văn hóa công ty đến các thành viên? Nguồn gốc văn hóa công ty, tổ chức văn hóa có thể được quản lý, trách nhiệm của xã hội.

  pdf27p pink_12 26-05-2014 97 12   Download

 • MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 38 3   Download

 • Trên cơ sở phân tích các yếu tố cấu thành văn hóa nhà trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa nhà trường, bài viết đề xuất những nội dung xây dựng văn hóa nhà trường trong bối cảnh toàn cầu hóa, gồm: Xây dựng triết lí giáo dục, xây dựng hình ảnh người Hiệu trưởng trở thành một biểu tượng văn hóa của nhà trường, xây dựng những giá trị chung, đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với mô hình văn hóa nhà trường.

  pdf9p visatori2711 20-04-2019 56 12   Download

 • Đào tạo cử nhân khoa học Thư viện - Thông tin có trình độ lý luận và kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức và quản lý hoạt động Thư Viện - Thông tin (TVTT). Về phẩm chất: có định hướng chính trị đúng và đạo đức tốt. Về kiến thức: Nắm vững cơ sở lý thuyết và phương pháp luận về khoa học Thư viện Thông tin và các khoa học có liên quan. Về kỹ năng: có khả năng tổ chức các qui trình công nghệ Thư Viện - Thông tin và thực hiện thành thạo các khâu nghiệp vụ...

  pdf0p ngoclanh 10-06-2009 273 47   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước...

  pdf99p abcdef_42 01-11-2011 82 11   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của các yếu tố VHTC đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT HCM). Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong Doanh nghiệp. Xác định các yếu tố VHTC ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Xây dựng và kiểm định mô hình ảnh hưởng của các yếu tố Văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức tại VNPT HCM.

  pdf141p sensacoolfree 23-05-2019 77 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thành tố văn hóa tổ chức
p_strCode=thanhtovanhoatochuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2